Sử dụng Windows 11 như một chuyên gia

Một cách sao chép và dán hiệu quả hơn. Dùng Snap Assist để tăng tối đa không gian hiển thị có sẵn của bạn. Windows 11 có các chức năng mới giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn – sau đây là cách khai thác tối đa các chức năng này.

Bóng đèn với vòng tròn màu xanh lam xung quanh

Bạn muốn tìm thêm mẹo hoặc dịch vụ hỗ trợ?

Khám phá thêm cách thức để khai thác tối đa Windows 11 của bạn.

Bóng đèn với vòng tròn màu xanh lam xung quanh


  • 1 Một số tính năng cần phải có phần cứng cụ thể, hãy xem Thông số kỹ thuật của Windows 11. Tính năng trò chuyện qua SMS hiện được cung cấp ở một số quốc gia và sẽ được cung cấp dần ở một số khu vực địa lý khác. Vui lòng tham khảo trang này để biết thông tin chi tiết. Cần phải có quyền truy cập Internet; Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có thể tính phí.
  • 2 Các tính năng và phạm vi cung cấp ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.
  • 3 Yêu cầu PC có tính năng màn hình cảm ứng.
  • 4 Cần truy cập được Internet. Có thể tính phí.