Những giải pháp điện toán đám mây

Tôi không gặp bất kì rào cản nào.

Điện toán đám mây cá nhân


Đối với số lượng gia tăng công việc, hành trình điện toán đám mây bắt đầu với một kiến trúc đám mây cá nhân. Nền tảng điện toán đám mây cá nhân và sự năng động khi phân bổ nguồn lực công nghệ thông tin của doanh nghiệp cho các phòng ban giúp các dịch vụ có thể được triển khai nhanh chóng và mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh bất cứ lúc nào.

Những giải pháp của Microsoft cho điện toán đám mây cá nhân, xây dựng trên Windows Server, Hyper-V và System Center, là một phần quan trọng trong cách tiếp cận của chúng tôi với điện toán đám mây, cho phép bạn xây dựng một môi trường đám mây dành riêng để chuyển đổi cách thức tổ chức của bạn cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

Sự linh hoạt của công nghệ thông tin

Công nghệ điện toán đám mây cá nhân gia tốc việc tiếp cận thị trường và tiếp sức cho doanh nghiệp đáp ứng nhanh với biến động kinh doanh. Sử dụng đám mây cá nhân của Microsoft, doanh nghiệp tận dụng được sức mạnh đầy đủ của nền tảng đám mây công cộng Windows Azure, bổ sung quy mô và hiệu quả bất cứ khi nào bạn cần.

Tính đàn hồi

Tăng và giảm sử dụng tài nguyên chỉ từ tín hiệu điều khiển bởi doanh nghiệp thông qua dịch vụ tự điều khiển, hoàn toàn tự động, và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây cá nhân. Ai làm được? Bạn.

Quản lý thông suốt đầu cuối

Đưa IT thành trung tâm điều khiển. Sức mạnh điện toán đám mây đồng nghĩa quản lý trên vật lý và ảo hóa, trên môi trường đám mây tại cơ sở doanh nghiệp và trực tuyến và tới tận những ứng dụng- tất cả chỉ từ một cửa sổ điều khiển đơn giản. Watch Garth Fort Tổng giám đốc, Quản lý và Bảo mật, Nhóm Giải pháp máy chủ và công cụ, chia sẻ về quản trị với sức mạnh đám mây.

Trung tâm dữ liệu hiệu quả

Sức mạnh điện toán đám mây đồng nghĩa với việc cắt giảm chi phí hoạt động nhờ sự tự động quản lý tài nguyên trung tâm dữ liệu và biết chính xác nguồn tài nguyên đã được sử dụng ở đâu.

Giảm chi phí bảo dưỡng và phần cứng

Windows Server 2008 R2 Hyper-V và System Center giúp chuẩn hóa dễ dàng nhiều máy chủ và đưa chúng vào phục vụ trong đám mây.

tbcloudsolution