Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Dòng sản phẩm bảo mật toàn diện dành cho doanh nghiệp Microsoft Forefront mang lại khả năng quản lý, bảo vệ tốt hơn bằng cách tích hợp với các cơ sở hạ tầng CNTT có sẵn của bạn và thông qua quá trình phân tích, quản lý, triển khai đã được đơn giản hóa. Forefront mang đến sự an toàn cho các hệ điều hành máy chủ và máy khách, máy chủ ứng dụngnetwork edge.

Nổi bật

Khách hàng đáng chú ý

"Sử dụng Forefront Client Security và làm việc với Microsoft đã mang lại cho chúng tôi những giải pháp bảo mật hiệu quả, rất dễ sử dụng. Điều này đã giúp chúng tôi có được sự an toàn hàng đầu trước hiểm họa virus."

Kevin Hayden
Giám đốc tập đoàn Desktop Engineering
Analog Devices