Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Diễn đàn và Blogs

Nếu bạn còn đang thắc mắc xem nên sử dụng sản phẩm hay công nghệ nào thì bạn cần được giúp đỡ để tìm hiểu về những sản phẩm đã triển khai và tìm được đúng chỗ để học hỏi kinh nghiệm từ những cá nhân/tổ chức cũng dùng các sản phẩm giống như bạn.

Bạn mới biết đến các trang Cộng đồng Microsoft?
Bắt đầu từ đây


Diễn đàn

Các diễn đàn sẽ giúp bạn tìm các câu trả lời một cách nhanh chóng cho các câu hỏi về kỹ thuật liên quan đến các công nghệ và sản phẩm của Microsoft. Hãy tìm những câu trả lời cho các câu hỏi đã có sẵn hoặc đặt thêm các câu hỏi mới. Nếu bạn đặt ra câu hỏi mới hãy đánh dấu đâu là câu trả lời đúng, việc này sẽ giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn và cũng để dễ nhận diện những người tình nguyện giúp đỡ đã có những đóng góp lớn.

Blogs

Sử dụng danh sách các blog của Microsoft để tìm những blog về công nghệ Microsoft do các nhân viên của Microsoft viết. Trên đó bạn có thể tìm thấy những ý kiến về việc sử dụng phần mềm của Microsoft.