Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Giá cả và Giấy phép đăng ký

Các sản phẩm bảo mật Microsoft Forefront có thể được cấp phép riêng lẻ hoặc theo cả bộ. Để liên lạc với một đối tác bảo mật Microsoft có thể giúp bạn đăng ký quyền sử dụng và triển khai các sản phẩm Forefront, click vào đây.

Những sản phẩm dưới đây được cung cấp trên các bases thuê bao:

 • Giải pháp bảo mật máy khách Microsoft Forefront

  Thiết bị quản lý Bảo mật Máy khách Microsoft Forefront

 • Cách thức quản lý dễ dàng dành cho Forefront Client Security.

  Cách thức quản lý dễ dàng dành cho Forefront Client Security.

 • Giải pháp bảo mật Microsoft Forefront Security dành cho Exchange Server

  Phương pháp bảo vệ sử dụng nhiều công cụ chống lại những nguy cơ đe dọa môi trường thư tín điện tử mới nhất.

 • Giải pháp bảo mật Microsoft Forefront Security dành cho SharePoint

  Phương pháp bảo vệ và quản lý dành cho máy chủ.

 • Thiết bị quản lý Bảo mật Máy chủ Microsoft Forefront

  Cách thức quản lý dễ hơn của Forefront Security dành cho Exchange Server, SharePoint và Microsoft Antigen.

Những sản phẩm dưới đây được cung cấp trên một basic liên tục, theo từng bộ xử lý:

 • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006

  Cổng nối bảo mật edge tích hợp có thể giúp các môi trường CNTT tránh khỏi nguy cơ liên quan đến Internet trong khi vẫn cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng và dữ liệu nhanh hơn, an toàn hơn.

Sản phẩm dưới đây được cung cấp trên một basis liên tục với giấy phép máy chủ và giấy phép cho phép máy trạm truy nhập vào máy chủ (CAL):

 • Microsoft Intelligent Application Gateway (IAG) 2007

  Cổng nối truy cập từ xa an toàn, toàn diện cung cấp các ứng dụng theo socket layer (SSL) và sự bảo vệ với chức năng quản lý bảo mật điểm cuối.

Microsoft đã cho các sản phẩm bảo mật Forefront ba bộ giấy phép khác nhau để đáp ứng nhu cầu bảo vệ hệ thống CNTT của mình.

 1. Bộ sản phẩm bảo mật Forefront dành cho khách hàng là những người muốn có sự bảo vệ toàn diện từ các sản phẩm thuộc dòng Forefront. Forefront Security Suite bao gồm tất cả các sản phẩm thuê bao Forefront cũng như Exchange Hosted Filtering.

 2. Bộ sản phẩm cho phép máy trạm truy cập vào máy chủ dành cho doanh nghiệp của Microsoft mang đến cùng lúc 11 sản phẩm mới nhất của Microsoft nhằm mang đến cho khách hàng những yếu tố đổi mới trong cách thức bảo mật, giao tiếp, quản lý máy trạm và còn nhiều hơn thế nữa. Microsoft Enterprise CAL Suite mang đến cho khách hàng những cơ hội nổi bật nhằm sử dụng những khoản đầu tư có sẵn của họ trong nền tảng cốt lõi Bộ sản phẩm cho phép máy trạm truy cập vào máy chủ dành cho doanh nghiệp của Microsoft bao gồm các sản phẩm thuộc dòng Forefront cũng như Exchange Hosted Filtering.

 3. Bộ sản phẩm cho phép máy trạm truy cập vào máy chủ dành cho doanh nghiệp Exchange là lựa chọn tốt nhất cho những doanh nghiệp đang tìm một giải pháp bảo mật đặc biệt cho môi trường Exchange. Phần này bao gồm Giải pháp Bảo mật dành cho Exchange Server, Exchange Hosted Filtering cũng như công nghệ và CAL máy chủ khác.

Các sản phẩm độc lập

1.  Bộ sản phẩm bảo mật Forefront

2.  Bộ sản phẩm cho phép máy trạm truy cập vào máy chủ dành cho doanh nghiệp

3.  Bộ sản phẩm cho phép máy trạm truy cập vào máy chủ dành cho doanh nghiệp Exchange

Giải pháp bảo mật Forefron dành cho máy khách Forefront

 

Giải pháp bảo mật Forefront dành cho Exchange Server

Giải pháp bảo mật Forefront dành cho SharePoint

 

Antigen for Instant Messaging

 

Exchange Hosted Filtering

Giấy phép cho phép máy trạm truy cập vào máy chủ Server và công nghệ khác

 

Các sản phẩm Microsoft Forefront Security được cấp thông qua một trong các chương trình cấp phép dưới đây:

ISA Server và Intelligent Application Gateway 2007 có trong tất cả các chương trình cấp phép của Microsoft. Xem Việc cấp phép của Microsoft để biết thêm chi tiết.