Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Các tùy chọn khi mua dịch vụ

Bạn có thắc mắc về việc cấp giấy phép sản phẩm của Microsoft Forefront?

  • Liên lạc với đại diện bán hàng của Microsoft bằng cách gọi điện đến số (800) 426-9400 nếu bạn ở Mỹ, hoặc gọi đến số (877) 568-2495 nếu bạn ở Canada.