Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Sử dụng dịch vụ

Xác định mô hình đăng ký phù hợp nhất dựa trên nhu cầu của bạn, từ đó lựa chọn từ các tùy chọn đa dạng để có quyền sử dụng hợp pháp các sản phẩm bảo mật Forefront.

  • Xem những trường hợp ví dụ về giá cả đã được ước tính và nắm được các tùy chọn đăng ký khác nhau đối với các sản phẩm bảo mật Forefront.

  • Bạn có thể đến mua trực tiếp hoặc lựa chọn một cơ sở bán hàng phù hợp đã được ủy quyền.