Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Tích hợp

Các sản phẩm Forefront mang đến nhiều cấp độ tích hợp để bạn có thể kiểm soát và quản lý độ bảo mật của hệ thống mạng lưới một cách hiệu quả.

Forefront mang đến những lợi ích sau đây:

Lợi ích

Diễn giải

Tích hợp với các ứng dụng máy chủ Microsoft của bạn

Các sản phẩm giúp truy cập an toàn và chống lại malware của Microsoft Forefornt được thiết kế nhằm tích hợp và bảo vệ các ứng dụng máy chủ dành cho doanh nghiệp như Microsoft Exchange, Microsoft Outlook Web Access và Microsoft Office SharePoint. Sự tích hợp này giúp chống lại những hiểm họa mới nhất có thể xảy đến với các ứng dụng.

Tích hợp với hệ thống hạ tầng cơ sở CNTT của bạn

Các sản phẩm Forefront có thể hoạt động tốt trong hạ tầng cơ sở thông tin có sẵn của bạn bao gồm Active Directory, Group Policies, Systems Management Server và Windows Update Services. Hạ tầng cơ sở hợp nhất này cho phép các doanh nghiệp quản lý việc khai các giải pháp bảo mật, kiểm soát hệ thống CNTT một cách liền mạch, không bị đứt quãng.

Tích hợp giữa các sản phẩm Forefront của Microsoft

Các sản phẩm Forefront được thiết kế để có thể hoạt động tốt cùng với nhau và phát huy được các tính năng bảo mật một cách tốt nhất.