Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Đơn giản hóa

Các sản phẩm Forefront được thiết kế nhằm đơn giản hóa việc triển khai, quản lý, phân tích và báo cáo về hệ thống CNTT để các doanh nghiệp có thể yên tâm là hệ thống của họ được bảo vệ an toàn.

Forefront mang đến những lợi ích sau đây:

Lợi ích

Diễn giải

Việc triển khai được đơn giản hóa

Sự tích hợp của Forefront với Active Directory và System Center cho phép sẵn sàng triển khai các chính sách và phần mềm bảo mật. Người dùng cũng như những nhà quản trị có thể thấy được lợi ích từ việc phân bổ một cách tập trung các chính sách, hệ điều hành hay các phần mềm chống virus cho máy chủ cũng như máy trạm.

Việc phân tích và báo cáo được thống nhất

Forefront tập trung hóa sự tập hợp và phân tích các thông tin quản lý bảo mật vì các thông tin bảo mật được lưu trong kho chứa Máy chủ SQL riêng lẻ có thể sử dụng các dịch vụ Phân tích và Báo cáo máy chủ SQL để nhận diện và diễn giải các sự kiện bảo mật.

Việc quản lý được đơn giản hóa

Với Forefront, việc quản lý và báo cáo được tập trung hóa, các bộ phận của nó được tích hợp với các giải pháp Trung tâm Hệ thống và với các dịch vụ Cập nhật Máy chủ Windows. Các thiết bị quản lý đã được tích hợp Forefront mang đến các giao diện quen thuộc, dễ sử dụng, giúp giảm được thời gian đào tạo và chi phí quản lý.