Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Tổng quan

Microsoft Forefront là một dòng sản phẩm bảo mật toàn diện mang lại khả năng quản lý, bảo vệ tốt hơn bằng cách tích hợp với các cơ sở hạ tầng CNTT có sẵn của bạn và thông qua quá trình phân tích, quản lý, triển khai đã được đơn giản hóa.

Ngày nay các doanh nghiệp rất tin tưởng vào những dịch vụ CNTT mạnh, an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các nhà quản trị an ninh mạng đều biết rằng tình trạng hacker và tội phạm trên mạng vẫn đang ngày một tăng, điều này thúc đẩy họ dành nhiều thời hơn cho vấn đề bảo mật. Tính đa dạng của các nguy cơ đe dọa mạng lưới, máy chủ và các ứng dụng đã khiến các nhà quản trị nghĩ ra ý tưởng tạo ra một sản phẩm bảo mật có “tính kết hợp” bằng cách tập hợp các sản phẩm khác nhau từ nhiều hãng để cho ra một giải pháp bảo mật hiệu quả nhất.

Dòng sản phẩm bảo mật toàn diện dành cho doanh nghiệp Microsoft Forefront mang lại khả năng quản lý, bảo vệ tốt hơn cho cơ sở hạ tầng mạng của bạn. Các sản phẩm của Microsoft Forefront có thể dễ dàng tích hợp với các sản phẩm khác, với hạ tầng CNTT của doanh nghiệp và có thể được bổ sung thông qua các giải pháp của bên thứ ba cũng như các giải pháp bảo mật xuyên suốt và có chiều sâu. Các quá trình quản lý, báo cáo, phân tích và triển khai đã được đơn giản hóa giúp doanh nghiệp quản lý nguồn thông tin một cách hiệu quả hơn cũng như kiểm soát tốt hơn việc truy cập vào máy chủ và các ứng dụng. Với chế độ bảo vệ nhanh nhạy do Microsoft hỗ trợ, Microsoft Forefront sẽ giúp các doanh nghiệp tự tin đối đầu với những mối nguy hiểm luôn luôn biến đổi và những nhu cầu ngày một tăng trong kinh doanh.

Toàn diện

  • Giúp bảo vệ toàn bộ hệ điều hành máy chủ và máy khách

  • Giúp bảo vệ các máy chủ ứng dụng dựa trên nền tảng Microsoft thông qua một chiến lược có chiều sâu đã được tối ưu hóa

  • Cho phép truy cập các dữ liệu và tài nguyên CNTT thích hợp một cách an toàn hơn

Tích hợp

  • Tích hợp với các sản phẩm bảo mật và các ứng dụng máy chủ khác của Microsoft

  • Tích hợp với cơ sơ hạ tầng CNTT dựa trên nền tảng Microsoft có sẵn của doanh nghiệp bao gồm Active Directory

  • Tích hợp các sản phẩm của Forefront với nhau

Đơn giản hóa

  • Đơn giản hóa việc triển khai các chính sách và cập nhật hóa phần mềm anti-malware.

  • Hợp nhất việc báo cáo và phân tích các thông tin quản lý bảo mật

  • Đơn giản hóa quá trình quản lý bằng cách giảm thiểu số lượng thiết bị quản lýForefront là một bộ phận trong chiến lược chủ chốt của Microsoft nhằm cung cấp sự bảo mật xuyên suốt cho những khách hàng là doanh nghiệp. Phương pháp bảo mật này được bắt đầu với các hệ điều hành, các sản phẩm bảo mật Forefront sẽ tăng cường chế độ bảo vệ bằng các lớp bảo mật phụ thêm được thiết kế để bảo vệ các thông tin và kiểm soát sự truy cập các tài nguyên cũng như các thông tin quan trọng liên quan đến công việc kinh doanh. Tính bảo mật của những thông tin này được tăng cường thông qua chế độ quản lý quyền truy cập, đảm bảo rằng những tài liệu đó vẫn được an toàn ngay cả khi chúng rơi vào tay những đối tượng chưa được cấp phép.

Các sản phẩm bảo mật của Microsoft liên kết với nhau thông qua một hạ tầng cơ sở quản lý các đặc điểm nhận dạng cung cấp các mức độ quản lý phù hợp. Sự quản lý này được mở rộng bằng rất nhiều tính năng báo cáo và quản lý mang đến sự phân tích, báo cáo cũng như các công cụ để tạo ra và đẩy mạnh công tác bảo mật trên thực tế. Cuối cùng, Microsoft đã mang đến sự hướng dẫn về mặt kỹ thuật giúp các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm bảo mật của họ đúng cách và hiệu quả.

Đọc bảng dữ liệu để biết thêm chi tiết.