Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Những câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp về các sản phẩm bảo mật Forefront của Microsoft.

Xem tất cả câu trả lời

Q.  Microsoft Forefront là gì?

Q.  Dòng sản phẩm Forefront bao gồm những sản phẩm nào?

Q.  Microsoft Forefront khác như thế nào so với các giải pháp bảo mật khác của Microsoft?

Q.  Các khách hàng có được những lợi ích gì với Forefront?

Q.  Tại sao Microsoft lại lấy thương hiệu cho các sản phẩm bảo mật là Forefront?

Q.  Tại sao không phải tất cả các sản phẩm bảo mật của Forefront đều lấy thương hiệu là Forefront?

Q.  Làm sao các khách hàng có thể mua sản phẩm Forefront?

Q.  Tại sao khách hàng nên chọn sản phẩm của Forefront trong số rất nhiều các sản phẩm đang cạnh tranh trên thị trường?

Q.  Forefront đã mang tới sự hỗ trợ gì cho các môi trường không đồng nhất?