Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Bạch thư

Xem những bản bạch thư dưới đây để hiểu thêm về Microsoft Forefront.

Hãy xem những bản bạch thư dưới đây

Microsoft Forefront: Các sản phẩm bảo mật dành cho doanh nghiệp

Bản bạch thư này mang đến cái nhìn tổng quát về các sản phẩm bảo mật Microsoft Forefront toàn diện, tích hợp và đơn giản hóa dành cho doanh nghiệp.

Bạch thư về bảo mật máy khách

White Papers Bạch thư về Bảo mật Edge và Truy cập