Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Tối ưu hóa và bảo vệ hạ tầng cơ sở cốt lõi

Optimize and secure your core infrastructure

Để đáp ứng những nhu cầu ngày một phát triển của kinh doanh, hạ tầng cơ sở CNTT của doanh nghiệp phải liên tục thay đổi nhằm thích nghi với những tính năng và ứng dụng mới. Khi hệ cơ cấu của doanh nghiệp trở nên phức tạp hơn, chi phí trong công tác quản lý và những nguy cơ về bảo mật cũng tăng lên, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể thực hiện tối ưu hóa và bảo vệ hạ tầng cơ sở cốt lõi của mình tốt hơn với các giải pháp quản lý và bảo mật tích hợp của Microsoft. Những giải pháp này có thể giúp doanh nghiệp giảm sự phức tạp trong cơ cấu, giảm chi phí quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính nhanh nhạy trong kinh doanh.

Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng sẽ mang lại những lợi ích rõ rệt

Lợi ích của cách tiếp cận này là áp dụng các nguyên tắc quan trọng và hiệu quả của các doanh nghiệp hàng đầu nhằm giúp bạn:

Cơ sở hạ tầng máy trạm

Tạo điều kiện cho công tác triển khai

 • Quản lý hình ảnh

 • Triển khai với quy mô lớn

 • Giảm thiểu mâu thuẫn

 

Giảm thiểu sự phức tạp

 • Quản lý hệ thống

 • Nâng cao tính tin cậy

 • Giảm thời gian “chết” của máy móc


Tăng lượng thời gian có ích

 • Bảo mật dữ liệu

 • Quản lý máy trạm

 • Quản lý tính đúng đắn

 

Cơ sở hạ tầng máy chủ

Quản lý chi phí

 • Tạo ra sự quản lý được tập trung hóa

 • Tận dụng tối đa các tài nguyên

 • Giảm sự trùng lặp

 

Bảo mật và Tính tuân thủ

 • Bảo mật và quản lý đã được tích hợp

 • Chiến lược truy cập và nhận dạng thông tin cá nhân toàn diện

 • Bảo mật cho người sử dụng từ xa

Tăng tốc độ

 • Nâng cấp phần mềm nhanh hơn

 • Tích hợp các phần đã có sẵn

 • Phục hồi nhanh sau các sự cố

Cơ sở hạ tầng nhánh

Quản lý chi phí

 • Giảm nhu cầu cần hỗ trợ

 • Đơn giản hóa việc sao chép và phục hồi dữ liệu

 • Sử dụng các phần cứng và dải thông hiệu quả hơn

Tăng cường an ninh

 • Dữ liệu và truy cập an toàn hơn

 • Bảo vệ hệ thống tốt hơn

 • Kết nối an toàn hơn

 

Tăng tốc độ

 • Nâng cao hạ tầng cơ sở

 • “Chuyển phát” nhanh

 • Tạo nền tảng cho tương lai

 

Ảo hóa

Giảm thiểu chi phí

 • Việc sử dụng máy chủ đã được tối ưu hóa

 • Giảm sự phức tạp của hệ thống

 • Tăng khả năng tương thích của các ứng dụng

 

Tăng tính sẵn sàng

 • Giảm thiểu thời gian “chết” của máy móc

 • Đơn giản hóa các thảm hóa và kế hoạch phục hồi

 • Bảo dưỡng máy chủ hiệu quả

 

Tăng tốc độ

 • Phân bổ tài nguyên một cách năng động

 • Triển khai các ứng dụng một cách nhanh chóng

 • Hỗ trợ các ứng dụng có sẵn