Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Giải pháp bảo mật thư tín

Hiện nay môi trường thư tín điện từ đang phải đối mặt với những thách thức ngày một nguy hiểm. Hãy đối phó với những thách thức này bằng các công cụ chống virus và spam.

Đánh giá sản phẩm

Hãy nghiên cứu các mức độ bảo mật của Microsoft dưới đây có thể giúp bạn quản lý môi trường thư tín.

Nguồn

Hãy xem những webcast mô tả những con người và nguyên tắc đằng sau việc quản lý và bảo mật thư tín.