Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Các tùy chọn hỗ trợ

Tìm hiểu về các tài nguyên và chương trình hỗ trợ có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc về sản phẩm Forefront.

Các tùy chọn hỗ trợ từ Trung tâm Kỹ thuật

Bạn có thể gửi thắc mắc tới một chuyên gia làm việc trực tuyến qua rất nhiều diễn đàn, blog hay nhóm thảo luận về các sản phẩm Forefront hoặc tìm kiến câu trả lời trên Cơ sở Tri thức Hỗ trợ của chúng tôi.

Microsoft TechNet

Tìm kiếm gói hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn

Yêu cầu hỗ trợ trực tiếp

Ngoài những tài nguyên có thể giúp bạn tự mình tìm kiếm các câu trả lời hay các giải pháp thì Microsoft cũng cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp.