Trang chủ Microsoft  |  Sản phẩm dành cho máy chủ  |  Cơ sở hạ tầng - Core IO

 

Bản giới thiệu

Bản giới thiệu Microsoft Forefront

Dòng sản phẩm bảo mật toàn diện dành cho doanh nghiệp Microsoft Forefront mang lại khả năng quản lý, bảo vệ tốt hơn bằng cách tích hợp với các cơ sở hạ tầng CNTT có sẵn của bạn và thông qua quá trình phân tích, quản lý, triển khai đã được đơn giản hóa. Forefront mang đến sự an toàn cho các hệ điều hành máy chủ và máy khách, máy chủ ứng dụng và mạng lưới edge.