Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
Giới thiệu Core IO
Tổng quan
Sự kiện & Bình luận
Dynamic IT
Làm quen với CoreIO
Đăng ký sử dụng
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác
Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Dynamic IT
Nền tảng CNTT động – Giúp doanh nghiệp giám sát các yếu tố con người, công nghệ, cách thức (kinh doanh) để tiến tới thành công.
Chúng tôi đang tập trung giúp các doanh nghiệp đạt được các giá trị kinh doanh có tính chiến lược bằng CNTT. Chúng tôi tin rằng những người làm việc trong lĩnh vực CNTT khi được trang bị đầy đủ các kỹ năng, công cụ và cơ sở hạ tầng sẽ giúp doanh nghiệp giảm được các chi phí, sự phức tạp trong kinh doanh cũng như tạo được sự đổi mới về mặt CNTT. Cụ thể chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp:
  • Hạn chế sự phức tạp để đạt được tính tốc độ trong kinh doanh
  • Bảo vệ thông tin và kiểm soát các hành động truy cập thông tin
  • Trang bị cho doanh nghiệp các giải pháp CNTT
  • Giúp các doanh nghiệp mở rộng tầm ảnh hưởng của yếu tố con người
    Dynamic IT Videos

. Bob Muglia, phó chủ tịch cao cấp của bộ phận máy chủ và công cụ Microsoft (Microsoft Server & Tools Business), nói về những thách thức chính các doanh nghiệp đang gặp phải, đây cũng là những thách thức mà CNTT động nhắm tới để giải quyết.
 Xem Video
 
Bob Kelly, Tổng giám đốc tiếp thị máy chủ hạ tầng Microsoft (Microsoft Infrastructure Server Marketing) nói về những thách thức mà sự đổi mới trong công nghệ Tổng hợp và Ảo hóa (Unified & Virtualized) đang hướng tới.
 Xem Video
 
Steven Guggenheimer, Tổng giám đốc bộ phận tiếp thị phát triển và nền tảng ứng dụng Microsoft (Microsoft Application Platform & Developer Marketing) nói về những thách thức của khách hàng và sự tiếp cận của Microsoft đến sự đổi mới theo hướng dịch vụ cho các doanh nghiệp.
 Xem Video
 
    Các mô hình tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT
Microsoft đã thiết lập ba mô hình tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT để hướng dẫn các doanh nghiệp đạt được một nền tảng CNTT động. Những mô hình này sẽ giúp các doanh nghiệp nắm rõ năng lực về CNTT của mình, hướng dẫn cụ thể để các doanh nghiệp đạt được một nền tảng CNTT từ mức độ cơ bản cho đến mức “động”.
  Cơ sở hạ tầng cốt lõi: Đầu tư vào việc vận hành các hệ thống, tạo tính bảo mật và thực hiện quản lý.
  Nền tảng ứng dụng: Đầu tư để đưa người sử dụng tiếp cận với những dữ liệu, những hệ thống họ đang cần và những công cụ nhằm đưa ra các giải pháp.
  Hạ tầng sản phẩm kinh doanh: Cơ sở hạ tầng của người sử dụng nhằm hướng tới sự đầu tư lâu dài CNTT động vào sản phẩm kinh doanh
    Long-Term Dynamic IT Investments
CNTT định hướng cho những nỗ lực nhằm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi tại Microsoft. Chúng tôi đang tập trung vào việc đưa ra các giải pháp tích hợp và đầu tư mạnh vào những kịch bản dài hạn có thể kết nối cơ sở hạ tầng, các ứng dụng và quy trình kinh doanh. Chúng tôi nhận thấy những kịch bản này sẽ đóng một vài trò chủ chốt, có thể tạo nên sự khác biệt trong vòng 5 năm tới:
Ảo hóa
Giúp các đơn vị CNTT tự do giải phóng khỏi sự hạn chế của phần cứng vật lý và hướng tới một môi trường có nền tảng và được tổ chức tốt. Chúng tôi coi quá trình ảo hóa giống như chiếc chìa khóa để đạt được một nền tảng CNTT động. Về cơ bản Nền tảng CNTT động giúp cho CNTT trở nên nhanh hơn, yêu cầu của các doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng hơn và các chi phí thì lại giảm đi.
 Xem Video
Các hoạt động, ứng dụng theo định hướng mô hình và theo quy trình
Sử dụng những mô hình này, CNTT có thể thể tự động quản lý và bảo trì được hệ thống. Bằng việc cải tiến trình hoạt động, các đơn vị CNTT có thể giám sát các tài nguyên và tìm ra các giải pháp một cách nhanh hơn, chất lượng hơn. CNTT có thể giúp các doanh nghiệp tránh được cái vòng luẩn quẩn hỏng-rồi-sửa rất mất thời gian và công sức. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào những hoạt động tạo nên sự khác biệt cho các doanh nghiệp.
 Xem Video
  Cấu trúc và các ứng dụng theo hướng dịch vụ
Các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT có thể tận dụng các dịch vụ - tải về, trên máy chủ hoặc điện toán đám mây (?) - để tạo ra những kịch bản ứng dụng mới và xây dựng những dịch vụ có thể làm nên sự khác biệt trong kinh doanh.Việc phát triển các ứng dụng có thể được tiến hành một cách nhanh chóng hơn và các ứng dụng có thể thực hiện những kịch bản mới nhanh hơn và dễ dàng hơn.
 Xem Video
  Các nền tảng hướng tới người sử dụng và các công cụ người dùng
Microsoft đầu tư rất mạnh để đảm bảo rằng các nền tảng, công cụ và ứng dụng của mình có khả năng sử dụng cao –những phần mềm hướng đối tượng và dễ sử dụng thường mang lại giá trị và lợi nhuận sau đầu tư (ROI ) cao.
 Xem Video