Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
Giới thiệu Core IO
Tổng quan
Sự kiện & Bình luận
Dynamic IT
Làm quen với CoreIO
Đăng ký sử dụng
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác
Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Đăng ký sử dụng
Tiết kiệm hơn, được nhiều hơn với Microsoft Enterprise CAL Suite
Microsoft Enterprise Client Access License (CAL) Suite giới thiệu 11 trong số những sản phẩm mới nhất của Microsoft để cung cấp cho các doanh nghiệp những tiến bộ mới nhất, real-time collaboration, sự an toàn, thông tin, sự quản lý máy trạm và còn nhiều hơn thế nữa. Microsoft Enterprise Client Access License (CAL) Suite cung cấp cho khách hàng những cơ hội hấp dẫn để sử dụng những khoản đầu tư đã có của họ trong nền tảng cốt lõi Microsoft. Microsoft Enterprise CAL Suite mang lại cho khách hàng cơ hội tiết kiệm hơn hẳn so với các CALs tư nhân khác. Những khách hàng đầu tư vào ít nhất hai sản phẩm của Microsoft Enterprise CAL Suite đã có thể nhận thấy những lợi ích kinh tế hết sức hấp dẫn.
Những lợi ích chủ yếu
Tính linh động
Cho phép các doanh nghiệp quyền sử dụng các tiến bộ của Microsoft bao gồm sự hợp tác, vấn đề an toàn, sự tương thích và thông tin.
Mở rộng giá trị những khoản đầu tư hiện tại của doanh nghiệp vào Windows Server với các sản phẩm và dịch vụ được tích hợp vào cơ sở hạ tầng hiện tại của doanh nghiệp.
Mang đến cho các doanh nghiệp sự linh động để triển khai nhiều sản phẩm máy chủ của Microsoft khi có nhu cầu mà không phải đàm phán để đạt được những thỏa thuận mới.
Đơn giản hóa các thủ tục đăng ký
Giúp các doanh nghiệp loại bỏ được sự phức tạp khi phải đàm phán để đạt được sự thỏa thuận với người bán về những công nghệ khác nhau.
Củng cố mối quan hệ của các doanh nghiệp với Microsoft, chỉ cần một giấy phép các doanh nghiệp cũng có quyền sử dụng nhiều công nghệ của Microsoft.
Tăng giá trị
Cung cấp các tính năng hàng đầu với giá rất hợp lý.
Cung cấp các công nghệ hàng đầu của Microsoft với giá thấp hơn tư nhân
Thống nhất giá cả của việc tích hợp, triển khai và quản lý các dòng sản phẩm khác nhau bằng cách adopting the Microsoft family of các giải pháp tích hợp.
 
Liên hệ với chúng tôi
  Liên hệ với các đối tác của Microsoft tại địa phương của bạn
   Tại Việt Nam
   Trên toàn cầu
 
Tài nguyên
   Microsoft CAL Suites
   Download Trial Software