Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
TÍNH NĂNG
Tổng quan
Quản lý Thông tin cá nhân & Truy cập
Quản lý Máy chủ & Thiết bị máy trạm
Bảo mật và Mạng lưới
Bảo vệ và Phục hồi dữ liệu
Quy trình Bảo mật & CNTT
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác
Tải bản dùng thử
Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Khôi phục và bảo vệ dữ liệu
Hạn chế tối đa thời gian máy chết trong khi vẫn nâng cao năng suất hết mức có thể
Sự tối ưu hóa dành cho Khôi phục và Bảo vệ dữ liệu sẽ giúp các doanh nghiệp bảo vệ tài liệu, tăng độ an toàn và hạn chế tối đa thời gian máy chết. Kết quả đạt được là gì? Đó là tăng năng suất trên toàn doanh nghiệp.
4 mức độ tối ưu hóa cho Khôi phục và Bảo vệ dữ liệu có thể đưa doanh nghiệp từ mức độ cơ bản, trong đó cơ sở hạ tầng không có khả năng sao lưu hoặc phục hồi sau rủi ro đến mức độ “động” trong đó sự bảo vệ dữ liệu liên tục sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động một cách liền mạch và hiệu quả.
Bạn muốn có một giải pháp bảo vệ liên tục cho các ứng dụng của Microsoft đến giải pháp băng đĩa sao chép tích hợp trên một máy chủ chuyên dụng? Hãy xem Các giải pháp Hạ tầng máy chủHạ tầng nhánh của Microsoft.
Bạn đang tìm một phương pháp phục hồi nhanh chóng và tin cậy qua một công nghệ tiên tiến dành cho doanh nghiệp đủ các cỡ? Hãy xem các giải pháp công nghệ Ảo hóa tích hợp.
    Get ready
Tìm hiểu về sự tối ưu hóa hạ tầng
Learn about the Microsoft Trustworthy Computing effort
Khám phá các tài nguyên văn phòng chi nhánh cho doanh nghiệp của bạn.