Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
TÍNH NĂNG
Tổng quan
Quản lý Thông tin cá nhân & Truy cập
Quản lý Máy chủ & Thiết bị máy trạm
Bảo mật và Mạng lưới
Bảo vệ và Phục hồi dữ liệu
Quy trình Bảo mật & CNTT
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác
Tải bản dùng thử
Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Quản lý máy trạm, thiết bị khác và máy chủ
Đơn giản hóa việc quản lý và mang lại giá trị cho doanh nghiệp

Việc áp dụng các công cụ quản lý của Microsoft đối với máy trạm, các thiết bị và máy chủ có thể giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa việc quản lý CNTT và biến CNTT thành một tài sản chiến lược. Ví dụ: các doanh nghiệp có thể lên kế hoạch và triển khai việc vá lỗi, điều hành các hệ thống và ứng dụng trong toàn bộ mạng lưới. Những công cụ này cũng hướng dẫn cho các doanh nghiệp cách sử dụng công nghệ ảo hóa và công nghệ tại văn phòng chi nhánh để phát triển cơ sở hạ tầng CNTT của mình.

4 mức độ ảo hóa dành cho việc Quản lý Máy trạm, Thiết bị và Máy chủ có thể đưa hạ tầng CNTT của các doanh nghiệp từ mức độ cơ bản – trong đó không có tiêu chuẩn về phần cứng, các hệ điều hành và các ứng dụng – lên mức “động”. Một nền tảng CNTT động có thể giúp các doanh nghiệp triển khai một giải pháp capacity-analysis. Hệ thống này giúp các doanh nghiệp xác định xem mình đã có những khả năng nào và đảm bảo rằng các tài nguyên của doanh nghiệp được tận dụng một cách triệt để.
Bạn có muốn ứng dụng một giải pháp quản lý cho việc theo dõi các máy chủ quan trọng hay không? Hãy xem các giải pháp Hạ tầng cơ sở máy chủ của Microsoft.
Bạn có muốn tối thiểu hóa số lượng hình nền, quản lý cấu hình màn hình một cách tập trung và thực hiện tốt việc triển khai cũng như nâng cấp? Hãy xem các giải pháp cơ sở hạ tầng máy trạm.
Bạn có muốn theo dõi các máy chủ ở các văn phòng đại diện từ khu vực trung tâm để kịp thời phát hiện và sửa lỗi trước khi chúng kịp ảnh hưởng xấu tới công việc kinh doanh hay không? Hãy xem Cơ sở hạ tầng nhánh của Microsoft.
    Get ready
Tìm hiểu thêm về Trung tâm Hệ thống Microsoft