Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
TÍNH NĂNG
Tổng quan
Quản lý Thông tin cá nhân & Truy cập
Quản lý Máy chủ & Thiết bị máy trạm
Bảo mật và Mạng lưới
Bảo vệ và Phục hồi dữ liệu
Quy trình Bảo mật & CNTT
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác
Tải bản dùng thử
Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Quản lý nhận dạng và truy cập
Nâng cao mức độ bảo mật, compliance và hiệu suất.

Sự quản lý nhận dạng và truy cập của Microsoft có thể giúp các doanh nghiệp quản lý sự truy cập các tài nguyên của người dùng lưu động, khách hàng và các đối tác ở bên ngoài bức tường lửa. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp tăng độ an toàn một cách hiệu quả hơn trên quy mô toàn doanh nghiệp.

Bản phác thảo dưới đây là 4 mức độ tối ưu hóa sự quản lý nhận dạng và truy cập sẽ đưa một doanh nghiệp từ mức độ cơ bản, trong đó vẫn tồn tại sự không thống nhất trong chính sách CNTT lên mức “động” trong đó người dùng được quản lý một cách tập trung trong toàn bộ hệ thống không đồng nhất.

Bạn có gặp phải khó khăn trong việc đảm bảo quyền truy cập hợp pháp cho những người có thẩm quyền trong khi vẫn ngăn chặn được sự truy cập bất hợp pháp? Hãy xem các giải pháp cơ sở hạ tầng máy chủ của Microsoft.
Bạn có muốn ứng dụng các biện pháp quản lý truy cập để bảo vệ dữ liệu và các ứng dụng và thu được các giá trị kinh doanh. Hãy xem các giải pháp Cơ sở hạ tầng máy chủCơ sở hạ tầng nhánh của Microsoft.
    Get ready
Tìm hiểu kỹ hơn về các giải pháp truy cập và nhận dạng của Microsoft.
Update: Microsoft's Identity Lifecycle Strategy & Roadmap
Preview Identity Lifecycle Manager 2007