Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
ĐỐI TÁC
Tổng quan
Các đối tác hiện có
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác

Core Infrastructure Opportunity

Learn how to grow your business with Microsoft Core Infrastructure

Xem chi tiết

Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Cơ hội hợp tác
Các đối tác hạ tầng cốt lõi của Microsoft được ưu tiên tham gia vào cơ hội 230 tỉ đô la về bảo mật, quản lý, các phần mềm liên quan và lợi nhuận dịch vụ đến năm 2010.
Cơ hội thị trường (đến năm 2010)
  Phần mềm Dịch vụ
Độ bảo mật $27 B (12% CAGR) $53B (18% CAGR)
Quản lý $13 B (8% CAGR) $140B (6% CAGR)
Nguồn: Nghiên cứu của IDC
Bắt đầu ngay từ hôm nay!
Là một đối tác cơ sở hạ tầng cốt lõi của Microsoft bạn có thể thu được lợi nhuận và giúp khách hàng nhận được kết quả tốt hơn từ những khoản đầu tư vào CNTT của họ. Phần quan trọng nhất là mô hình tối ưu hóa hạ tầng cốt lõi của Microsoft – một mô hình đã được chứng minh là có thể xây dựng một cột trụ vững chắc cho các hệ thống CNTT hiện đại.

Đối tác của Microsoft về Hạ tầng tiên tiến, Bảo mật và Hạ tầng mạng được tích hợp rất nhiều giải pháp công nghệ máy trạm và máy chủ. Với những cơ hội này bạn có thể biến hạ tầng CNTT của khách hàng thành một tài sản chiến lược với hạ tầng cốt lõi của Microsoft.

 Bắt đầu : Tìm hiểu phương pháp phát triển doanh nghiệp với hạ tầng cốt lõi của Microsoft bằng cách tham gia Cơ hội nâng cao hạ tầng cốt lõi
 Kích hoạt: Tham gia vào các khóa đào tạo kinh doanh, và triển khai các giải pháp.
 Chuyên sâu: Earn the Competencies
Hạ tầng tiên tiến + Bảo mật
Hạ tầng mạng + Bảo mật
 
Case Study
Case Studies
 
  “Tối ưu hóa hạ tầng CNTT cốt lõi đã cho phép chúng tôi cải tổ doanh nghiệp và làm hài lòng khách hàng hơn trên mọi lĩnh vực.” – Ric Opal, phó chủ tịch, Peters & Các cộng sự cho biết.
   Đọc thêm
Hội Nghị Đối Tác Toàn Cầu
 
Keynotes and sessions on-demand
   Đọc thêm