Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
SẢN PHẨM
Tổng quan
Download sản phẩm và demos
Tự đánh giá
Đánh giá Cơ sở CNTT của bạn
Tìm đối tác
Tìm hiểu các giải pháp Hạ tầng cơ sở
Các site liên quan
Nền tảng ứng dụng Microsoft
Cơ sở nâng cao hiệu suất kinh doanh
Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng
Windows Vista Enterprise và MDOP
Hãy xem sản phẩm của chúng tôi mang lại gì cho bạn
Bằng cách click vào một lựa chọn được liệt kê dưới đây.
 Test drive Windows Server 2008
 Dùng thử phòng thí nghiệm ảo
 Access Learning and Training
 Forefront Client Security
 Forefront Security for Exchange Server
 Forefront Security for SharePoint
 ISA Server
 IAG
 System Center Virtual Labs
 Operations Manager
 DataProtection Manager
 DPM/Virtualization
 Essentials
 Core Infrastructure Optimization Demo
 Bản dùng thử công nghệ ảo hóa tích hợp