Liên kết nhanh  |  Trang chủ  |  Toàn cầu
GIẢI PHÁP
Tổng quan
Hạ tầng máy trạm
Hạ tầng máy chủ
Hạ tầng nhánh
Hiệu ứng hính ảnh tích hợp
 
The Road to Desktop Optimization

Xem chi tiết

Hạ tầng máy chủ

Để CNTT bắt kịp kinh doanh

Theo những cuộc điều tra gần đây trên tạp chí CIO thì có tới hơn 500 trưởng phòng CNTT (CIOs) dành sự ưu tiên hàng đầu cho việc quản trị CNTT, sau khi giữ lại lực lượng lao động có năng lực nhằm làm sao để CNTT có thể theo kịp với việc kinh doanh. Không ở đâu mà sự “theo kịp” này lại quan trọng như với hạ tầng cơ sở máy chủ - trong quả bất cứ hoạt động CNTT nào. Sự tối ưu hóa hạ tầng máy chủ có thể giúp hệ thống CNTT của doanh nghiệp bắt kịp với các chiến lược, quy trình hoạt động và mục tiêu của các doanh nghiệp. Dưới đây là những lợi ích hàng đầu mà mô hình này mang lại:

Hạn chế các chi phí

Mô hình này mang đến cho các doanh nghiệp mức độ tự động hóa cao hơn và cắt giảm những chi phí có liên quan đến việc bảo trì, theo dõi và quản lý CNTT.

Tăng mức độ an toàn và tính hiệu quả

Mô hình này giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa nhiệm vụ bảo đảm an toàn và sao lưu môi trường máy chủ nhằm đạt được tính hiệu quả trong hạ tầng cơ sở máy chủ.

Tăng tốc độ

Giúp hệ thống CNTT của doanh nghiệp tăng khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi trong kinh doanh bằng cách áp dụng việc quản lý được tập trung hóa, kiểm soát theo chính sách, triển khai và cấu hình một cách nhanh chóng.

Luôn hướng tới những mục tiêu này, Microsoft đã tạo ra những giải pháp tích hợp sau đây cho hạ tầng máy chủ.


Quản lý trung tâm dữ liệu

Tối ưu hóa trung tâm dữ liệu thông qua sự quản lý đã được hợp nhất hóa của hạ tầng cơ sở ảo và vật lý. Đây là một bộ giải pháp về quản lý cấu hình, tương thích máy chủ, kiểm soát tổng thể và phục hồi sau thảm hỏa đã được tích hợp.

Bảo vệ thư tín và Collaboration

Mô hình này giúp các doanh nghiệp bảo vệ cơ sở hạ tầng thư tín chống lại vi rút, thư rác và việc sử dụng không hợp lý. Nó cũng giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các dịch vụ kinh doanh chủ chốt đưa tới người sử dụng, người bán và các đối tác.

Bảo vệ thông tin và truy cập

Mô hình này giúp các doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu và các ứng dụng thông qua sự quản lý nhận dạng tự động hóa và các giải pháp kiểm soát truy cập theo chính sách. Những giải pháp này có thể đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới được truy cập và truy cập đúng nơi, đúng lúc.

Bằng cách thực hiện giải pháp tối ưu hóa hạ tầng máy chủ, các doanh nghiệp không chỉ nâng cao được hiệu quả của CNTT và còn có thể giúp CNTT gắn kết với công việc kinh doanh của doanh nghiệp, cả hai điều này đều góp phần nâng cao lợi nhuận thu được từ đầu tư CNTT cho doanh nghiệp.


Resources
 
Case Study
Solutions Products