Tìm hiểu máy tính
Máy tính là gì?
Máy tính Cá Nhân (PC) là gì?
Máy tính để bàn
Máy Laptop và máy Notebook
Máy tính cầm tay
Máy tính Tablet
Kiểm tra bài bạn
Máy tính được sử dụng ở Nhà và Công Sở như thế nào
Máy tính ở Nhà
Máy tính tại Công Sở
Kiểm tra bài bạn
Những lợi ích và hạn chế của Máy Tính
Lợi ích của Máy tính
Hạn chế của Máy tính
Kiểm tra bài bạn
Kiểm tra kiến thức của bạn
Các Thuật Ngữ cần nhớ
Các bộ phận của máy tính cá nhân
Nối máy tính cá nhân
Chu trình Đầu vào-Xử lý-Đầu ra
Thiết bị đầu vào
Chuột
Bàn phím
Máy quét
Micro
Webcam
Kiểm tra bài bạn
Thiết bị đầu ra
Màn hình
Máy in
Loa
Thiết bị Vào/Ra
Bộ điều giải
Card giao diện mạng
Kiểm tra bài bạn
Hộp máy chính
Bản mạch in chính
Card Video
Card âm thanh
Kiểm tra bài bạn
Kiểm tra kiến thức của Bạn
Các Thuật Ngữ cần nhớ
Các thiết bị lưu trữ
Dữ liệu máy tính
Lưu trữ dữ liệu
Bộ nhớ thường xuyên(ROM)
Hoạt động 3.1.1
Các yếu tố hiệu suất của máy tính Cá Nhân và Màn Hình
Tốc Độ của Bộ Vi Xử Lý
Dung lượng lưu trữ của RAM
Tốc độ đồng hồ
Các yếu tố hiệu suất của Màn Hình
Bảo trì máy tính
Các biện pháp An Toàn chung
Bảo trì Hộp Máy Chính
Bảo trì Màn Hình
Bảo trì Bàn Phím
Bảo trì Chuột
Vệ sinh Chuột
Kiểm tra kiến thức của Bạn
Các thuật ngữ cần nhớ
Bản quyền và những Hạn chế kỹ thuật
Bản quyền
Hạn chế Kỹ thuật
Tìm hiểu về Windows XP Starter Edition