Giới thiệu về Máy tính > Kiểm tra kiến thức của bạn
Tiếp

Kiểm Tra Kiến Thức Của Bạn

 1. Hãy chỉ ra tác vụ mà máy tính không thể thực hiện được.

  1. Hãy làm phép tính số học với hai số cho trước.

  2. Vẽ các hình hình học dựa trên tọa độ được đưa vào.

  3. Hãy đưa ra giải pháp thay thế khi dữ liệu được đưa vào sai. 2. Ann muốn dùng công thức để tính số hàng bán ra trung bình của 20 nhân viên. Chẳng may cô lại đánh vào số 2 thay vì 20 ở mẫu số. Kết quả của phép tính này là gì?  1. Máy tính hiển thị thông báo lỗi.

  2. Máy tính tính ra số trung bình đúng.

  3. Máy tính chia số tổng cho 2. 3. Jane, một nhà nghiên cứu khoa học, được mời đến dự một cuộc hội thảo quốc gia. Cô muốn mang theo máy tính của mình bởi vì cô đã lưu bài thuyết trình của minh vào cái máy tính đó. Cô cũng cần ghi chép tay vào máy tính trong cuộc họp. Cô sẽ sử dụng loại máy tính nào?

  1. Máy tính để bàn

  2. Máy tính notebook

  3. Máy tính tablet

Tiếp

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư