Các Bộ Phận Máy Tính > Các Bộ Phận Máy Tính > Nối máy tính cá nhân
Tiếp

Nối máy tính cá nhân

Các điểm sau sẽ giúp bạn hiểu được cách các bộ phận máy tính nối với nhau bằng cáp.

  • Hộp máy chính được nối với nguồn điện.

  • Màn hình được nối với hộp máy chính và với nguồn điện.

  • Bàn phím được nối với hộp máy chính.

  • Chuột được nối với hộp máy chính.

  • Máy in được nối với hộp máy chính và với nguồn điện.

  • Các thiết bị phần cứng khác như máy quét và loa được nối với hộp máy chính và với nguồn điện.

Hình 2.2 giúp bạn hiểu được kết nối giữa các bộ phận máy tính cá nhân.

Hình 2.2: Nối máy tính cá nhân. 1, 2, và 3 là nối với hộp máy chính. A, B, C, và D là nối với ổ điện.

Tiếp

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư