Microsoft Learning
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Thông tin giới thiệu Chương trình đào tạo Hệ thống chứng chỉ Các bài kiểm tra Đối tác đào tạo chính thức Học trực tuyến
 
Các bài kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên viên được Microsoft xác nhận và chuyên gia về Office
Các bài kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên viên được Microsoft xác nhận và chuyên gia về Office đo khả năng thực hiện các chức năng nghề nghiệp thực tế cụ thể của bạn và đưa ra một chỉ số đo độ hiệu quả về kĩ thuật và tính chuyên môn đáng tin cậy và hữu hiệu 
Tìm kiếm bài kiểm tra
Xác định một bài kiểm tra lấy Chứng chỉ chuyên viên được Microsoft xác nhận bằng mã số hoặc tên. Hơn nữa hãy nhìn danh mục đầy đủ các yêu cầu của bài kiểm tra đối với tất cả các chứng chỉ chuyên viên được Microsoft xác nhận (MCP) và các chứng chỉ chuyên gia về Office.
 
Chuẩn bị cho một bài kiểm tra  
Trước khi bạn đăng kí cho một bài kiểm tra, hãy đọc để nắm rõ những điều bạn có thể chuẩn bị cho các kì kiểm tra lấy chứng chỉ MCP hoặc Office Specialist 
 
 
Đăng kí một bài kiểm tra  
Pearson VUE và Prometric, các tổ chức thi cử độc lập, điều hành tất cả các cuộc kiểm tra MCP. Hãy tìm hiểu làm thế nào để đăng kí tham dự một bài kiểm tra MCP hôm nay. 
 
Chú ý Microsoft Learning đang kết hợp với Prometric để điều hành các bài kiểm tra lấy chứng chỉ Microsoft professional và Microsoft Dynamics. Pearson VUE sẽ ngưng đăng kí các bài kiểm tra lấy chứng chỉ Microsoft professional sau ngày 31/8/2007. Để phục vụ những người đã đăng kí lấy chứng chỉ Microsoft Professional cho đến ngày 31/8/2007, Pearson VUE sẽ tiếp tục tổ chức các bài kiểm tra cho đến ngày 31/12/2007. Pearson VUE sẽ ngừng cho đăng kí và tổ chức Microsoft Dynamics sau ngày 31/12/2007. Các thông tin chi tiết bổ sung liên quan đến sự chuyển đổi này sẽ được phổ biến trong vài tháng tới.
Để lấy thẻ dự thi thay thế của Prometric sau ngày 31/12/2007, xin mời liên hệ với: mslvouch@microsoft.com 
Nếu bạn có thêm các câu hỏi: xin mời liên hệ với msledp@microsoft.com
Đăng kí tiếp nhận các cập nhật đang xảy ra (prometric.com)
 
Các câu hỏi thường gặp
Hãy tìm các câu trả lời cho các câu hỏi về các bài kiểm tra và chứng chỉ Office Specialist và MCP
Các câu hỏi thường gặp về các thủ tục kiểm tra và thi cử
Các câu hỏi thường gặp về tính thống nhất và bảo mật của các bài kiểm tra
 
 
 
Microsoft Learning Solutions 
Bổ sung mới nhất vào việc Cấp phép số lượng lớn là Microsoft Learning Solutions. Nó bao gồm các khóa học về kĩ thuật và nghề nghiệp nâng cao, các thư viện tham khảo điện tử và các thẻ tham dự các bài kiểm tra lấy chứng chỉ của Microsoft. 
Các bài kiểm tra lấy chứng chỉ
Giá cả và cấp phép
Các câu hỏi thường gặp về Microsoft Learning Solutions
 
Xem các bài kiểm tra mới ra và các bài kiểm tra mới cập nhật
Các bài kiểm tra phụ
Các bài kiểm tra không còn giá trị
Tìm hướng dẫn về các bài kiểm tra
 
 
 
 
Second Shot Pop
Đã hấp dẫn nay còn hấp dẫn hơn
Prometric
Nơi duy nhất cung cấp bài kiểm tra của Microsoft
Blog Learning
Blog Microsoft Learning tại Việt Nam 
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft