Microsoft Learning
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Thông tin giới thiệu Chương trình đào tạo Hệ thống chứng chỉ Các bài kiểm tra Đối tác đào tạo chính thức Học trực tuyến
 
Giới thiệu chứng chỉ cho SQL Server 2008
Chúng tôi trân trọng giới thiệu các chứng chỉ mới về SQL Server 2008, đem lại cho các bạn nhiều lựa chọn hơn và các hướng đi đơn giản để đạt được chứng chỉ thích hợp với sự nghiệp, công việc của bạn. Những chứng chỉ này thể hiện rõ các kỹ năng công nghệ, vai trò công việc khác nhau và xác thực chức năng thực sự trong lĩnh vực CNTT. 
Chứng chỉ MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)
Khi bạn có được chứng chỉ MCTS, bạn sẽ xác thực được kĩ năng, kiến thức chuyên sâu về sử dụng các tính năng, chức năng cơ bản của SQL Server 2008
Hiện tại đã có những chứng chỉ MCTS về SQL Serveer 2008 như sau:
• MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
• MCTS: SQL Server 2008, Database Development
• MCTS: SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance
Để đạt được các chứng chỉ này, bạn phải vượt qua các bài kiểm tra như bảng dưới đây:
Định hướng của bạn Bạn nên cân nhắc về chứng chỉ Bài kiểm tra cần vượt qua
Tôi thực hiện các nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu như cài đặt, cấu hình và duy trì với SQL Server 2008 MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance Exam 70-432: TS: Microsoft SQL Server 2008, Installation and Maintenance
Exam 70-432 cũng cần thiết cho chứng chỉ MCITP: Database Administrator 2008
Tôi viết các chương trình ứng dụng dựa trên hệ thống chạy SQL Server 2008, sử dụng T-SQL hoặc Microsoft .NET CLR để viết chương trình chạy bên trong SQL Server 2008, hay phát triển các giải pháp cho SQL Server 2008 nói chung. MCTS: SQL Server 2008, Database Development Exam 70-433: TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development
Exam 70-433 cũng cần thiết cho chứng chỉ: MCITP: Database Developer 2008
Tôi xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ thông minh với SQL Server 2008 như Reporting (Báo cáo), Analysis (Phân tích), và Integration (Tích hợp). MCTS: SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance Exam 70-448: TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance
Exam 70-448 cũng cần thiết cho chứng chỉ: MCITP: Business Intelligence Developer 2008
Bạn có thể chứng minh chuyên môn của mình ở một mảng đặc biệt hay có thể đat nhiều chứng chỉ MCTS để chứng tỏ khả năng thành thạo sản phẩm, công nghệ và dựa trên chứng chỉ MCTS để đạt chứng chỉ cao hơn là MCITP.
 
Chứng chỉ MCITP (Microsoft Certified IT Professional)
Có chứng chỉ Microsoft Certified IT Professional (MCITP), bạn sẽ chứng tỏ kinh nghiệm chuyên sâu rõ rệt về sử dụng Microsoft SQL Server 2008 trong công việc đặc biệt, cụ thể. Những chứng chỉ IT Professional cũng được xây dựng dựa trên 3 chứng chỉ Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).
Định hướng của bạn Bạn nên cân nhắc về chứng chỉ
Tôi chưa biết rõ lắm về chứng chỉ của Microsoft Nhấn vào đường link dưới đây để tìm hiểu thêm về chứng MCTS và MCITP rồi quyết định hướng đi nào phù hợp với bạn:
• Chứng chỉ SQL Server 2008 MCTS
• Chứng chỉ SQL Server 2008 MCITP
Tôi đang định hướng với các chứng chỉ MCTS hoặc MCITP SQL Server 2005 Tiếp tục học các khóa về SQL Server 2005 là bạn có thể sẵn sàng nâng cấp lên SQL Server 2008 khi cần thiết:
• Cổng thông tin đào tạo SQL Server 2005
• Chứng chỉ SQL Server 2008 MCTS
• Chứng chỉ SQL Server 2008 MCITP
Tôi đã có chứng chỉ MCTS hoặc MCITP về SQL Server 2005 và đang lên kế hoạch có chứng chỉ SQL Server 2008 Nếu bạn đã có chứng chỉ MCTS SQL Server 2005, hãy xem lại các lực chọn về chứng chỉ SQL Server 2008 và xây dựng kế hoạch học tập. Nếu bạn có chứng chỉ MCITP SQL Server 2005 bạn có thể học các khóa học nâng cao lên SQL Server 2008:
• Chứng chỉ SQL Server 2008 MCTS
• Chứng chỉ SQL Server 2008 MCITP
Tôi đã có chứng chỉ MCTIP SQL Server 2008 và muốn làm nổi bật hết mức những kỹ năng chuyên sâu đó Xem lại các yêu cầu cho chứng chỉ Microsoft Certified Master: SQL Server 2008 advanced training and certification program
Hiện tại tôi có chứng chỉ MCDBA Không có một cách nâng cấp nào từ chứng chỉ MCDBA lên hệ thống chứng chỉ mới về SQL Server 2008. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên nâng cấp lên SQL Server 2005 trước khi chuyển lên SQL Server 2008.
Tôi đã hoàn thành 1 phần của chứng chỉ MCDBA Nếu bạn chỉ cần vượt qua một vài bài kiểm tra để có được chứng chỉ MCDBA, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành tất cả các yêu cầu.
Nếu bạn chỉ mới bắt đầu hoặc chưa bắt đầu thì bạn nên cân nhắc tập trung vào SQL Server 2005 hoặc SQL Server 2008.
 
 

Chương trình Đào tạo

Hệ thống
Chứng chỉ

Các bài
Kiểm tra

Blog Learning
Cộng đồng Microsoft Learning tại Việt Nam
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft