Home > About Licensing > Product Licensing > Windows 7

Bản quyền

Windows 7

Đây là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên hệ điều hành Windows 7 cho doanh nghiệp của bạn. Sử dụng giao diện trực quan ở tab "Hướng dẫn mua" để tìm thông tin tương tự về bản quyền và quyền sử dụng, nâng cấp, tính tương thích và hơn thế nữa.Xem tab "Có gì mới ?"để tìm hiểu về bản quyền Windows 7. Tab "Mua hàng bằng cách nào" giúp bạn tìm đúng phiên bản Windows 7 cho doanh nghiệp. Thông tin chi tiết ở tab "Chứng nhận hệ điều hành" giúp bạn có thông tin về cấp phép số lượng lớn.

Thông tin này có hữu ích cho bạn không ?

Không

E-mail trang này

Cảm ơn bạn ! Thông tin phản hồi này sẽ giúp chúng tôi cải tiến sites.