Một Máy tính.

Nhiều Người dùng.

Trải nghiệm Windows Quen thuộc.

Chuẩn bị để Sinh viên Cạnh tranh trong Thế kỷ 21

Windows MultiPoint Server là cách đơn giản, tiết kiệm chi phí để nhiều sinh viên và giáo viên có thể tiếp cận công nghệ mới nhất hơn, cải thiện hiệu quả học tập và giúp sinh viên chuẩn bị cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.

Với Windows MultiPoint Server, một máy tính hỗ trợ nhiều người dùng cùng một lúc, mỗi người hoạt động độc lập sử dụng màn hình , bàn phím và chuột của riêng mình với trải nghiệm máy tính Windows quen thuộc. Trường học có thể cung cấp cho nhiều sinh viên hơn quyền truy cập vào công nghệ mới nhất, thậm chí với nguồn ngân sách hạn chế.

Tăng Truy cập Trong khi Giảm Chi phí Thiết bị, Năng lượng và Bảo dưỡng

ảnh giáo viên và sinh viên

Ngày càng có nhiều sinh viên và giáo viên cần tiếp cận công nghệ để sẵn sàng cạnh tranh cho công việc ở thế kỷ 21, nhưng nhiều trường học không’ có đủ ngân sách để mua số máy tính mà họ cần. Ngoài ra, việc tìm kiếm nguồn tài chính để duy trì việc bảo dưỡng và hỗ trợ có thể là một thách thức lớn. Thêm vào đó, trường học cần các phương pháp sáng tạo để tận dụng tối đa khoản đầu tư công nghệ cũ mà họ đã bỏ ra.

Windows MultiPoint Server là một giải pháp tuyệt vời. Với Windows MultiPoint Server, một máy tính chủ được nhiều người dùng chia se đồng thời, cho phép trường học giảm 66% tổng chi phí bằng cách tiết kiệm chi phí phần cứng, năng lượng và bảo dưỡng. Trường học có thể tăng gấp ba số lượng máy tính Windows một cách hiệu quả mà không tăng ngân sách.

Để tìm hiểu thêm về các cách giúp Windows MultiPoint Server trở thành chất xúc tác tiết kiệm chi phí cho giáo dục tốt hơn, hãy đọc nghiên cứu được Forrester Consulting uỷ nhiệm: Tác động Kinh tế Tổng thể của Microsoft Windows MultiPoint Server 2011

Dành nhiều thời gian hơn cho Dạy và Học

ảnh sinh viên trong phòng máy tính

Không có’ điều gì quan trọng với một giáo viên hơn việc cung cấp cho sinh viên trải nghiệm học tập được cá nhân hoá – không dành thời gian vào công nghệ phức tạp, tốn thời gian. Giáo viên cũng cần có khả năng giám sát hoạt động của sinh viên để đảm bảo rằng máy tính là một công cụ học tập hiệu quả trong lớp học, thư viện và phòng thí nghiệm.

Windows MultiPoint Server 2011 cung cấp cho giáo viên và sinh viên trải nghiệm Windows quen thuộc và mới nhất. Và giải pháp này cung cấp cho giáo viên các công cụ dễ sử dụng để sắp xếp và quản lý việc sử dụng máy tính của ’ sinh viên, để giúp sinh viên tập trung vào việc học của họ.

Tìm hiểu những cách mà Windows MultiPoint server trợ giúp giáo viên:

Có được Giải pháp Bảo mật và Được hỗ trợ Hoàn toàn

ảnh sinh viên trong phòng máy tính

Trường học cần đảm bảo rằng hệ thống của mình bảo mật và hoạt động thông suốt. Thông thường, trường học có rất ít hoặc không có tài nguyên CNTT chuyên dụng. Công nghệ được phân tán trong các lớp học, thư viện và phòng thí nghiệm cũng như trong vài văn phòng và toà nhà, khiến cho việc quản lý đặc biệt khó khăn và mất thời gian.

Bằng cách cung cấp cho trường học ít máy tính thực tế hơn và một điểm quản lý tích hợp, Windows MultiPoint Server 2011 dễ quản lý và hỗ trợ hơn nhiều. Thiết lập và truy cập đơn giản vào hỗ trợ chuyên sâu của Microsoft và các đối tác được uỷ quyền của chúng tôi nghĩa là tài nguyên CNTT hạn chế thu được lòng tin họ cần để quản lý tài nguyên hiệu quả trong môi trường đầy thách thức.

Tìm hiểu những cách mà Windows MultiPoint server trợ giúp Chuyên viên CNTT: