Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm UC Exchange Server Communications Server Office Live Meeting SharePoint Server Tài liệu tham khảo
 
 
Office Communications Server 2007

Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 là một máy chủ cấp doanh nghiệp mà tạo ra một xương sống cho tất cả các giao tiếp thời gian thực trong Microsoft Office. Dịch vụ nhận biết sự hiện diện, dịch vụ nhắn tin trực tiếp (IM), âm thanh và hình ảnh ngang hàng, chia sẻ ứng dụng và cộng tác đều phụ thuộc vào nó

 

Microsoft Office Communications Server 2007, phiên bản tiếp theo của Microsoft Office Live Communications Server (LCS) 2005, sẽ bổ sung chức năng hội thảo Web tại chỗ (on-premise) và khả năng cho Office Communicator 2007 để thực hiện và nhận các cuộc gọi.

 
VoIP được hỗ trợ phần mềm
Giọng nói qua Giao thức Internet (VoIP) là thế hệ tiếp theo của các giao tiếp qua giọng nói. Bằng cách giúp cho các giao tiếp thực hiện được qua mạng IP và tích hợp những khả năng này với các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, các giao tiếp qua giọng nói có thể được tích hợp với e-mail, thư thoại/nhắn tin hợp nhất, nhắn tin trực tiếp và hội thảo Web để cung cấp một kinh nghiệm hợp lý hóa chứ không phải là một kinh nghiệm rời rạc mà các hệ thống di sản cung cấp ngày nay.
   
Hội nghị Web
Hội nghị Web đưa ra một kinh nghiệm họp mặt ảo mà tích hợp các dữ liệu, nội dung, hình ảnh, giọng nói, phương tiện và văn bản để giúp thực hiện được các giao tiếp và cộng tác thời gian thực bất kỳ khi nào mà bạn cần.
   
Nhắn tin trực tiếp trong doanh nghiệp
Nhắn tin trực tiếp trong doanh nghiệp giúp thực hiện được việc nhắn tin trực tiếp với sự bảo mật, khả năng quản lý, khả năng tin cậy mà các giao tiếp trong doanh nghiệp yêu cầu.
   
Hiện diện
Hiện diện giúp cho tình trạng thời gian thực của các nhân viên (dựa trên các thông tin trên lịch, đăng nhập/tình trạng hoạt động và sự yêu thích của người dùng) được hiển thị trong toàn doanh nghiệp và/hoặc những đồng nghiệp được lựa chọn để giúp người dùng liên lạc được với đúng người trong lần đầu tiên bằng cách sử dụng phương thức giao tiếp tốt nhất.
 
Tài liệu tham khảo
Các bài viết và dự án điển hình đã và đang được triển khai tại
Việt Nam
Tìm kiềm đối tác  
Danh sách đối tác Giải pháp Truyền thông hợp nhất tại Việt Nam  
Trang UC toàn cầu
Thông tin, video giới thiệu bằng tiếng, Demo, tải về các bản thử nghiệm của sản phẩm UC 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft