Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm UC Exchange Server Communications Server Office Live Meeting SharePoint Server Tài liệu tham khảo
 
 
Microsoft Office Live Meeting
 
Microsoft Office Live Meeting là một dịch vụ hội thảo được đăng tải trên Web là kết nối và giúp khán giả tham gia vào các buổi họp, đào tạo và các sự kiện trực tuyến qua một dịch vụ tin cậy, hạng doanh nghiệp được lưu trữ. Với những người họp tham gia từ chiếc máy tính của họ, bạn có thể chuyển bài thuyết trình, khởi động một dự án, thảo luận các ý tưởng, soạn thảo các tệp tài liệu, cộng tác trên các bảng trắng và thương thảo các vụ làm ăn với một phần nhỏ chi phí mà không gặp vấn đề rắc rối về đi lại.
 
 Dịch vụ có thể được truy cập qua một trình duyệt để có một kinh nghiệm họp nhẹ nhàng hơn, hoặc với một ứng dụng máy khách Live Meeting (Họp Trực tiếp) được lưu trên máy tính của người dùng cuối cùng để đạt được tính chính xác đầy đủ hơn. Một khác các đơn hàng của khách hàng đã được xử lý, Microsoft sẽ trực tiếp cung cấp và quản lý dịch vụ hội thảo của khách hàng. Điều này đảm bảo hiệu quả, thời gian hoạt động, sự hỗ trợ đạt cấp thế giới và một kinh nghiệm khách hàng tổng quan lớn, trong khi giải phóng cho khách hàng khỏi trách nhiệm và chi phí quản lý và duy trì các dịch vụ hội thảo.
 
 
Tài liệu tham khảo
Các bài viết và dự án điển hình đã và đang được triển khai tại
Việt Nam
Trang UC toàn cầu
Thông tin, video giới thiệu bằng tiếng, Demo, tải về các bản thử nghiệm của sản phẩm UC 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft