Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm UC Exchange Server Communications Server Office Live Meeting SharePoint Server Ứng dụng văn phòng Office
Giới thiệu chung về SharePoint
Quản lý nội dung & các tiến trình
Nâng cao hiểu biết kinh doanh
Kết hợp một cách đơn giản
Sử dụng Platform độc lập
 
 
Quản lý nội dung và các tiến trình
Nhận thấy các giá trị từ các tài sản và đơn giản các nhu cầu thông tin bằng cách cung cấp sự kiểm soát toàn bộ vòng đời của nội dung điện tử bao gồm có các tài liệu (documents), các trang web, các file PDF, các thông điệp về thư điện tử. Làm hợp lý các tiến trình kinh doanh thông qua các Dòng công việc (workflows), sử dụng các khuân mẫu định dạng điện tử, đơn giản, thích hợp cho những người dùng có kinh nghiệm thông qua các ứng dụng máy trạm quen thuộc.

Trung tâm lưu trữ, quản lý, truy cập tài liệu trong doanh nghiệp

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể lưu trữ, tổ chức sắp xếp tài liệu, nội dung trong kinh doanh thống nhất tại một vị trí trung tâm, mà ở đó những người sử dụng có một kỹ thuật phù hợp để tìm và xác định các thông tin liên quan. Mặc định rằng nơi lưu trữ sự sửa đổi có thể được chỉnh sửa để thêm vào Dòng công việc (workflow), xác định các quyền hạn truy cập, và lại có thể thêm mới được các kiểu nội dung hoặc các biểu mẫu.
Giúp lưu trữ các tài liệu mật một cách chắc chắn thông qua các chính sách quản lý
Đưa ra các chính sách quản lý tài liệu để điều khiển các quyền truy cập cho từng cấp độ danh mục, xác định các quyền hạn và hết hạn cho từng hành động, che dấu nội dung thông quan các thiết lập kiểm soát tài liệu. Kết hợp các chính sách với các ứng dụng trên máy chạm để tạo ra sự hài lòng và dễ dàng đối với nhân viên. Kết hợp các thông tin quản lý quyền hạn cho phép các chính sách bền bỉ để có thể được tự động gắn với các tài liệu, giúp đảm bảo các thông tin cá nhân/mật được bảo vệ tốt hơn thậm chí khi tài liệu là chưa được kết nối tới máy chủ.
Quản lý nội dung trang web một cách đơn giản
Bằng cách cung cấp các chức năng dễ sử dụng để tạo, phê duyệt, công bố nội dung trang web. Trang gốc (Master pages) và trang khung (layout) cung cấp các biểu mẫu có thể dùng lại được thích hợp cho việc đánh giá và cảm nhận. Chức năng mới cho phép các doanh nghiệp có thể xuất bản nội dung từ nơi này sang nơi khác (từ một site này sang một site khác), hoặc quản lý mang lại lợi nhuận do đưa ra nội dung với nhiều ngôn ngữ trên các mô hình intranet, extranet hoặc internet.
Mở rộng quản lý các quy trình thông qua các tổ chức
Các giải pháp sử dụng Form Services có thể thực hiện được để tập hợp nâng cao tính bảo mật thông tin một cách chính xác bên trong và bên ngoài các tổ chức mà không cần mã hóa với bất kỳ một ứng dụng nào. Các thông tin bảo mật này sau đó có thể dễ dàng được tích hợp vào bên trong các hệ thống kinh doanh, lưu trữ các thư viện tài liệu, thường là để bắt đầu các quy trình trong dòng công việc, hoặc đưa ra các web services để cố gắng làm tránh đi sự trùng lặp và làm giảm các lỗi thao tác với dữ liệu.
Các quy trình kinh doanh hàng ngày
Các workflow cho phép khởi tạo, tham dự, theo dõi, và báo cáo cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày như là xem lại tài liệu và phê chuẩn, theo dõi vấn đề, tập hợp ký kết. Tương tác với trình duyệt, thư tín, là thực sự quen thuộc và làm cho đơn giản với người sử dụng có kinh nghiệm với các chương trình Microsoft Office. Các tổ chức có thể dễ dàng định nghĩa sự cộng tác của riêng họ.
 
Hỗ trợ trực tuyến
Trang thông tin hỗ trợ dành cho các sản phẩm Microsoft Office
Trang UC toàn cầu
Thông tin, video giới thiệu bằng tiếng, Demo, tải về các bản thử nghiệm của sản phẩm UC 
 
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft