Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm UC Exchange Server Communications Server Office Live Meeting SharePoint Server Ứng dụng văn phòng Office
Giới thiệu chung về SharePoint
Quản lý nội dung & các tiến trình
Nâng cao hiểu biết kinh doanh
Kết hợp một cách đơn giản
Sử dụng Platform độc lập
 
 
Sử dụng Platform độc lập cho các mạng Intranet, Internet, và các ứng dụng Extranet trong các doanh nghiệp
Microsoft Office SharePoint Server 2007 được xây dựng trên một kiến trúc tổng thể, với việc hỗ trợ dịch vụ web và các khả năng tương tác theo tiêu chuẩn gồm có XML và SOAP. Thực sự hữu ích, với việc mở các hàm APIs và các Event Handler cho các danh sách và tài liệu. Điều đó cho phép có thể tích hợp với các hệ thống sẵn có và cung cấp khả năng linh hoạt để kết hợp mới việc đầu tư cho công nghệ thông tin. Tích hợp LDAP và hỗ trợ các cơ chế chứng thực cho người cung cấp để tạo ra thông tin dễ hơn để làm việc với nguồn khác như là Active Directory. Thêm nữa, sử dụng WSRP (Web Services for Remote Portlets) để tích hợp với các giải pháp về WSPR khác.

Đưa ra thuận lợi trong việc tập trung tích hợp platform

Office SharePoint Server cung cấp kến trúc duy nhất nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, cho các đội, và các đơn vị kinh doanh trong mô hình mạng intranet, extranet, internet. Kiến trúc duy nhất này cho phép các khách hàng mang lại lợi ích của việc thống nhất webpart: tích hợp tìm kiếm, quản lý người truy cập, phân quyền sử dụng, giống như là các kiểu lưu trữ và bảo mật thường dùng. Ngoài ra, với kiến trúc này thì khách hàng có thể sử dụng lại các ứng dụng, mã hóa, nội dung các trang, và có sự phát triển chung, nâng cao kinh nghiệm cho những người phát triển và các chuyên gia công nghệ thông tin. Theo đó sẽ dễ dàng cho việc chia sẻ nội dung, chia sẻ kiến thức giữa các nhân viên, các khách hàng, đối tác và chi phí về phần cứng sẽ thấp hơn thông qua củng cố nâng cấp máy chủ. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ gia tăng thời gian để phát triển, chi phí huấn luyện sẽ thấp, và giảm tối thiểu nhu cầu triển khai và duy trì các giải pháp cho các doanh nghiệp.
Thiết kế cho việc mở rộng
Với mỗi ngành công nghiệp hay tổ chức có một nhu cầu riêng biệt, và chúng ta bình chọn cho những lỗ lực lớn lao, để hiểu rang những nhu cầu và sản xuất này sẽ được mở rộng để hỗ trợ cho họ. Với Office SharePoint Server 2007, khả năng mở rộng là xây dựng quyền thông qua dịch vụ web, Rss Feeds, và các đối tượng được xây dựng trên nền Microsoft. Net Framework 2.0. Các đặc tính của nó giống như BDC để kích hoạt hệ thống ERP để lập mối liên hệ, tạo dữ liệu kinh doanh nhiều hơn mức có thể. Sự gắn kết này cũng cho phép hệ thống gắn với những nhu cầu khác thông qua các tổ chức, và thay đổi nhu cầu phát triển của công ty.
Khả năng nâng cao, hoàn thiện
Office SharePoint Server 2007 thuận tiện và thích hợp hơn trước đây. Hiện tại các tổ chức có khả năng linh hoạt, ví dụ, nhân đôi các thành phần, giống như là các máy chủ web ngoại vi để làm tăng số lượng người dùng, hoặc thêm vào các máy chủ và các dịch vụ như là Microsoft Office Excel 2007 được tối ưu để lập mối liên hệ với nội dung được thay đổi. Một file log mới được tạo ra để giúp xác định chính xác nội dung nào được thay đổi hay là không được thay đổi. Với việc thêm vào end-user Recycle Bin, lưu trữ cơ sở dữ liệu được giảm đi rất nhiều. “Snapshot” hỗ trợ Office SharePoint Server 2007 và Microsoft SQL Server 2005 nghĩa là hệ thống lưu trữ có thể được hoàn tất trong khoảng thời gian vài phút.
Kích hoạt công nghệ thông tin để tập trung cho nhiều tác vụ chiến lược.
Office SharePoint Server 2007 sẽ cung cấp cho các chuyên gia công nghệ thông tin với các công cụ và ứng dụng để đơn giản các tác vụ hàng ngày: quản lý webserver farm, triển khai các nội dung nhỏ, hay là quản lý đồng bộ nội dung thông qua các site. Các mẫu được bắt đầu với mỗi web site thông thường, phạm vi hay khung trang. Tăng cường khả năng sao lưu và khôi phục cho IT để lập lịch sao lưu, sao lưu tất cả các site, sau đó khôi phục từng phần một. Hơn thế nữa, người sử dụng có thể khởi tạo các luồng công việc và các ứng dụng tự cung cấp, dữ liệu truy cập, xác định các quyền hạn bảo mật thông tin ở từng cấp danh mục, khôi phục các danh mục bị xóa mà không liên quan đến IT.
 
Hỗ trợ trực tuyến
Trang thông tin hỗ trợ dành cho các sản phẩm Microsoft Office
Trang UC toàn cầu
Thông tin, video giới thiệu bằng tiếng, Demo, tải về các bản thử nghiệm của sản phẩm UC 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft