Trang chủ Microsoft Office » Office 2003 » Phiên bản tiếng việt
 

Thiết lập Office để hiển thị Tiếng Việt trên Giao diện Người dùng

Nếu bạn đã cài Windows XP Tiếng Việt, sau khi cài đặt Office 2003 Tiếng Việt và đã khởi động lại máy, Giao diện Người dùng của các ứng dụng Office như Word, Excel, OutLook và PowerPoint sẽ là Tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu hệ điều hành tiếng Anh thì khi bạn khởi động Office sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, Giao diện Người dùng của Office vẫn là Tiếng Anh. Để chuyển đổi sang tiếng Việt, tiến hành các bước sau:

  1. Đóng tất cả các ứng dụng của Office

  2. Mở Bắt đầu (hoặc Start trong bản Tiếng Anh) => Tất cả các chương trình => Microsoft Office => Microsoft Office Tools => Microsoft Office 2003 Language Settings

  3. Một hộp hội thoại có tên Microsoft Office 2003 Language Settings xuất hiện

  4. Trong phần User Interface and Help, chọn Tiếng Việt Nam trong phần Display Office 2003 in:

  5. Chuyển qua phần Enabled Languages, thêm Vietnamese từ Available languages vào trong danh sách Enabled Languages bằng cách bấm phím Add >>.

  6. Chọn Vietnamese trong danh sách Choose the language that defines default behavior in Microsoft Office applications.

  7. Bấm phím OK và khởi động lại máy tính.