Trang chủ Microsoft Office » Office 2003 » Phiên bản tiếng việt
 

Lộ trình Thiết lập Office 2003 Edition (bản Tiếng Việt)

Bạn cần có những gì để sẵn sàng cài đặt bất kỳ Office 2003 Edition nào:

 • Đĩa CD Microsoft Office 2003 Edition

 • Khoá sản phẩm Bạn có thể tìm thấy Khoá Sản phẩm gồm 25 ký tự ở nhãn bên trong hộp đĩa CD.

 • Chú ý Để cài đặt hay chạy Microsoft Office 2003 Edition bạn phải dùng hệ điều hành Microsoft Windows® 2000 SP3 (hay mới hơn) hoặc hệ điều hành Microsoft Windows XP. Để biết thêm về các yêu cầu của hệ thống, xem thông tin trên vỏ hộp chứa Microsoft Office 2003 Edition.  Cài đặt từng bước

  1. Bật máy tính của bạn lên hay nếu máy tính đã bật rồi thì hãy đóng các chương trình đang chạy.

  2. Đặt đĩa CD Microsoft Office 2003 Edition vào ổ đĩa CD-ROM. Đĩa CD sẽ tự động chạy và chương trình thiết lập bắt đầu. Bạn có thể dùng nút Trợ giúp trong hộp thoại Thiết lập để có thêm thông tin.

  3. Khi hộp thoại Thiết lập yêu cầu Khóa Sản phẩm, gõ vào 25 ký tự nói trên.

  4. Khi hộp thoại Thiết lập yêu cầu thông tin người dùng, hãy nhập tên, tên viết tắt (tùy chọn) và tên cơ quan (tùy chọn).

  Nhập vào tên đầy đủ của bạn. Tên này sẽ được dùng ở phần Tác giả tại hộp thoại Thuộc tính (menu Tệp) trong các chương trình Office của bạn.

  Tính Riêng tư và Bảo mật thông tin

  Chú ý Đây không phải là Điều khoản về Tính riêng tư đầy đủ cho sản phẩm thuộc Microsoft Office System. Điều khoản về Tính riêng tư đầy đủ chỉ có sau khi sản phẩm được cài đặt thành công. Để xem Điều khoản về Tính riêng tư đầy đủ, tìm trong Trợ giúp cụm từ “Privacy Statement” (không có dấu nháy kép) của bất kỳ ứng dụng Office nào.

  Tất cả sản phẩm trong Microsoft Office System được thiết kế để cho phép nhanh chóng gắn kết, hiển thị và chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác. Microsoft cam kết giúp đỡ bảo vệ tính riêng tư cho dữ liệu cũng như đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng quản lý việc sử dụng và phân phối dữ liệu của mình.

  1. Trong hộp thoại Thiết lập chứa Thỏa ước Cấp phép Người dùng Cuối, đọc thỏa thuận, nếu đồng ý hãy lựa hộp kiểm Tôi chấp nhận các điều khoản trong Thỏa ước Cấp phép. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đó, chương trình Thiết lập sẽ không thực hiện tiếp nữa.

  2. Trong hộp thoại yêu cầu chọn loại hình cài đặt, lựa các tùy chọn bạn muốn dùng. Lựa chọn phù hợp nhất cho một kiểu cài đặt nào đó phụ thuộc vào các yếu tố như: liệu bạn có nâng cấp từ một phiên bản Office trước đó, hay bạn có muốn giảm thiểu không gian đĩa sử dụng, bạn muốn dùng tất cả các tính năng hay chỉ các tính năng cơ bản. Bảng sau đây mô tả các kiểu cài đặt khác nhau và cách lựa chọn loại hình cài đặt phù hợp nhất cho bạn.

  Loại hình cài đặt

  Các chú ý

  Nâng cấp

  Nếu một phiên bản trước của sản phẩm Office đã được cài đặt, tùy chọn này cài đặt phiên bản mới của sản phẩm dựa trên cấu hình hiện tại của bạn. Trình Thiết lập sẽ loại bỏ phiên bản trước đó. Nếu bạn muốn giữ lại phiên bản trước, hãy chọn cài đặt Tùy chỉnh. Nếu chưa phiên bản nào của Office được cài đặt trước đây thì sẽ không có tùy chọn Nâng cấp Ngay.

  Cài đặt đầy đủ

  Cài đặt tất cả các sản phẩm và các công cụ của Office.

  Cài đặt tối thiểu

  Cài đặt sản phẩm Microsoft Office chỉ với những cấu phần tối thiểu cần thiết. Nên dùng khi cài trên ổ còn ít không gian trống.

  Cài đặt thông thường

  Cài đặt các tệp hay dùng nhất để chạy chương trình trong Office 2003 Edition. Nó cũng bao gồm cả các công cụ của Office, như bộ soát ngữ pháp và chính tả, hay các công cụ tra từ điển các từ đồng nghĩa. Để cài đặt hay xem các khoản mục không được cài đặt tự động, bấm Tùy chỉnh. Một danh sách các chương trình và tính năng sẽ xuất hiện trên màn hình. Trong danh sách này, bạn sẽ thấy các khoản mục đã được lựa sẵn; chúng tự động được cài đặt khi chọn Cài đặt Ngay. Nếu một phiên bản trước đó của Office đã được cài đặt, thì không có tùy chọn Cài đặt Ngay.

  Cài đặt Tùy chỉnh

  Cài đặt tùy chỉnh cho phép bạn lựa chọn từ danh sách chứa tất cả các tính năng và cấu phần có sẵn của Office, xác định cách thức cài đặt, lựa vị trí cài đặt cũng như quyết định giữ phiên bản Office trước hay không.

  1. Nếu phiên bản trước của Office đã được cài đặt và bạn lựa chọn kiểu cài đặt thông thường, tùy chỉnh hay đầy đủ thì phải chỉ rõ cách xử lý phiên bản Office trước cho chương trình thiết lập. Bạn có thể loại bỏ tất cả các chương trình trong phiên bản Office trước, giữ lại toàn bộ (xem phần Chú ý ở dưới) hay chỉ loại bỏ các chương trình đã được lựa. Trình thiết lập sẽ không loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như tệp dữ liệu bạn đã tạo ra hay các tham chiếu.

  Chú ý Nếu đang cài đặt một phiên bản mới của Outlook, bạn không thể bỏ lựa hộp kiểm Microsoft Office Outlook trong danh sách các ứng dụng cần loại bỏ. Tất cả dữ liệu ở phiên bản Outlook 2002 sẽ vẫn làm việc với phiên bản Outlook 2003. Nếu bạn muốn giữ lại phiên bản Outlook trước, đầu tiên phải chọn không cài phiên bản mới.

  1. Nếu chọn cài đặt tùy chỉnh, hãy lựa các tùy chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt trong hộp thoại Thiết lập. Nếu muốn kiểm soát các tính năng riêng biệt của ứng dụng bạn đang cài đặt, lựa hộp kiểm Chọn Tùy chỉnh Chuyên sâu của Ứng dụng.

  2. Nếu đã lựa Chọn Tùy chỉnh Chuyên sâu của Ứng dụng, lựa chọn các tính năng cho phép bạn chọn tùy chỉnh chuyên sâu mà bạn muốn trong hộp thoại Thiết lập.

  Trình Thiết lập Microsoft Office:

  Tùy chỉnh Chuyên sâu Bấm vào dấu cộng (+) để thấy nhiều tính năng hơn. Ký hiệu bên cạnh tính năng đó chỉ ra phương thức cài đặt mặc định nó. Bạn có thể thay đổi cách cài đặt bằng việc bấm vào ký hiệu bên cạnh nó để lựa các ký hiệu khác trên danh sách xuất hiện.

  Các ký hiệu và ý nghĩa của nó như sau:

  Thiết đặt tùy chọn này

  Ý nghĩa

  Chạy từ Máy tính của Tôi

  Tính năng này được cài đặt và lưu trữ trên đĩa cứng của bạn.

  Chạy tất cả từ Máy tính của Tôi

  Tính năng này và tất cả các tính năng con của nó được cài đặt và lưu trữ trên đĩa cứng của bạn.

  Chạy từ Mạng Chú ý Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn đang cài đặt từ một hệ phục vụ trên mạng.

  Tính năng này không bao giờ được sao vào đĩa cứng của bạn; các tệp cần cho tính năng này vẫn nằm trên hệ phục vụ mạng mà tính năng đó được cài đặt. Các tính năng được cài đặt theo cách này sẽ đòi hỏi truy nhập tới hệ phục vụ mạng khi có yêu cầu dùng đến nó.

  Chạy tất cả từ Mạng

  Chú ý Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn cài đặt từ hệ phục vụ mạng.

  Tính năng này và các tính năng con của nó không bao giờ được sao vào đĩa cứng của bạn; các tệp cần cho tính năng này vẫn nằm trên hệ phục vụ mạng mà tính năng đó được cài đặt. Các tính năng được cài đặt theo cách này đòi hỏi truy nhập tới hệ phục vụ mạng khi có yêu cầu dùng đến nó.

  Được cài đặt khi dùng lần đầu

  Tính năng này sẽ được cài đặt vào đĩa cứng của bạn khi dùng lần đầu. Khi đó, để cài đặt tính năng này bạn cần truy nhập tới đĩa CD hoặc hệ phục vụ mạng mà từ đó bạn đã cài đặt chương trình. Tùy chọn này không có sẵn cho tất cả các tính năng.

  Không có sẵn

  Tính năng này không được cài đặt. Bạn có thể cài đặt nó sau đó nếu bạn muốn.

  1. Lựa các tùy chọn bạn muốn từ hộp thoại Thiết lập mang thông báo rằng Thiết lập đã hoàn tất, vậy là bạn đã hoàn tất!

  Nếu bạn lựa hộp kiểm Kiểm tra bản cập nhật và phần bổ sung tải xuống từ Web và đã kết nối Internet, trình duyệt Web sẽ đưa bạn tới trang Microsoft Office Online, http://office.microsoft.com, nơi có thể tìm kiếm thêm tài nguyên giúp bạn thực hiện công việc với Office 2003 Edition.

  Chạy Thiết lập lần nữa Nếu bạn đã hoàn thành việc cài đặt Office 2003 Edition, và muốn có thêm các tính năng chưa được cài đặt, hoặc có tính năng không muốn dùng nữa, bạn có thể thêm hay loại bỏ các tệp hay các tính năng bằng cách chạy Thiết lập lần nữa.