Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Các sản phẩm khác

Microsoft Office Word 2007

Làm quen với MS WORD 2007
Làm quen với giao diện
Sử dụng biểu mẫu
Cách trình bày thông tin
Ghi chú và Chỉnh sửa tài liệu
Tác động cuối cùng cho tài liệu
Sử dụng Mail Merge
Những kỹ năng cơ bản
 
 
Cách trình bày thông tin hiệu quả trong WORD 2007
Bullet - Numbering - Lists 
 
2. Danh sách đa cấp
b. Thụt đầu dòng
 
 
Rất dễ nghĩ rằng các cấp độ danh sách được xác định bởi việc thụt đầu dòng từ lề bên trái. Mặc dù đó là mặc định của rất nhiều các danh sách, một số không có thụt đầu dòng khác nhau cho các cấp độ khác nhau (xem hình trên).
 
Nếu bạn muốn thay đổi khoảng cách thụt đầu dòng từ lề trang, đừng sử dụng các phím TAB hoặc các nút Increase Indent, những nút này tạo ra các cấp mới trong danh sách. Mặc dù có thể nhìn vẫn ổn nhưng khi bạn tạo các danh sách con mới thì mọi thứ sẽ trở nên lẫn lộn. Thay vì vậy hãy Click-Chuột-Phải lên trên danh sách và chọn Adjust List Indent, bạn có thể điều chỉnh thụt đầu dòng cho cả danh sách dạng ký hiệu hoặc số.
 
Những bài viết khác 
a. Các cấp của danh sách
b. Thụt đầu dòng
c. Thư viện danh sách
 
 
Tính năng sản phẩm  
Những tính năng mới nhất của Microsoft Office 2007  
Hỗ trợ trực tuyến
Trang thông tin hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft