Office 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo
 
    Làm quen với Excel 2007
1. Làm quen nhanh với Excel 2007
2. Tìm hiểu Excel 2007: Tạo một workbook đầu tiên
3. Tìm hiểu Excel 2007: Cách nhập công thức
4. Cách dùng hàm trong Excel 2007 để xác định thông tin ngày
 
    Cách tạo biểu đồ
Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007
     
    Cách tạo báo cáo với Pivotable
1. PivotTable I: Làm quen với PivotTable reports trong Excel 2007
2. PivotTable II: Lọc các dữ liệu trong một PivotTable của Excel 2007
3. PivotTable III: Tính toán dữ liệu trong những báo cáo PivotTable của Excel 2007
 
    Chia sẻ thông tin
1. Chia sẻ dữ liệu của Excel với những ứng dụng khác bằng cách xuất bản lên SharePoint
2. Excel Services I: Phần căn bản
3. Excel Services II: Yêu cầu, đề nghị và phân quyền
4. Excel Services III: Kiểm soát những gì bạn chia sẻ
5. Excel Services IV: Cho phép nhập thông tin
     
    Các kỹ năng Office cơ bản
1. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007
2. An toàn thông tin
 
 
 
 
Phim hướng dẫn thực hành Excel bằng tiếng Việt 
Word 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
PowerPoint 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Outlook 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft