Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo
 
    Làm quen với Outlook 2007
1. Giới thiệu sơ lược Outlook 2007
2. Các thao tác cơ bản
 
    Các công cụ tiện ích trong Outlook
1. Các chức năng khác trong Outlook 2007
2. Tạo chữ ký cho Email
3. Tạo chữ ký ấn tượng
4. Thêm RSS vào Outlook
     
    Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng lưu trữ
1. Xác định kích thước hộp thư và làm giảm dung lượng
2. Tìm hiểu các tùy chọn khi lưu trữ thông tin
3. Di chuyển hoặc sao chép tin nhắn vào các thư mục cá nhân
4. Lưu trữ các thư từ cũ
5.Truy tìm, lưu trữ, chia sẻ thư từ
 
    Sử dụng Lịch làm việc một cách hiệu quả
1. Căn bản về Outlook Calendar
2. Xem và sử dụng nhiều lịch làm việc
     
    Quản lý các thông tin
Tạo và sử dụng Electronic Business Card
 
 
 
 
Xem phim hướng dẫn thưc hành bằng tiếng Việt 
Word 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Excel 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
PowerPoint 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft