Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo

Microsoft Outlook 2007

Làm quen với Outlook 2007
Các công cụ tiện ích
Quản lý dụng lượng & lưu trữ
Sử dụng Lịch làm việc hiệu quả
Quản lý thông tin
 
Làm quen với Microsoft Outlook 2007
1. Giới thiệu sơ lược Outlook 2007
a. Tìm hiểu về Ribbon
b.Thanh công cụ mini
c. Phím tắt của Outlook 2007
d. Calendar - Lịch làm việc
e. Tác dụng của Contacts
2. Các thao tác cơ bản
a. Tạo email mới
b. Gửi một email cho nhiều người
c. Tạo chữ ký trong nội dung email
d. Trả lời Email
e. Thêm một Contact
f. Đính kèm file vào Email
g. Chèn hình ảnh vào nội dung Emaill
h. Chỉnh sửa hình ảnh bạn chèn vào email
i. Quan sát các file đính kèm trước khi gửi email
 
Word 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Excel 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
PowerPoint 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Hỗ trợ trực tuyến
Trang hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft