Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo

Microsoft Outlook 2007

Làm quen với Outlook 2007
Các công cụ tiện ích
Quản lý dụng lượng & lưu trữ
Sử dụng Lịch làm việc hiệu quả
Quản lý thông tin
 
CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH TRONG OUTLOOK
2. Tạo chữ ký cho Email
b. Cách tạo chữ ký trong Email

Bạn phải quyết định khi nào đưa vào một chữ ký mà bạn được phép tạo trong Outlook Web Access. Chữ ký của bạn dành cho công việc kinh doanh có thể rất quan trọng. Trong trường hợp đó, bạn có thể thích để nó bên ngoài các thông báo mà bạn gởi đến những người bạn của bạn hơn.

Tạo một chữ ký trong nội dung Email: Nhấn vào nút Signature chọn Signatures, một form sẽ hiện ra.

 
 
Những bài viết khác:
a. Nội dung chữ ký Email
c. Nhập tên tiêu đề cho chữ ký
d. Trang trí cho chữ ký
e. Chuyển đổi các chữ ký
f. Không sử dụng chữ ký trong Email nữa
 
1. Các chức năng khác trong Outlook 2007
a. Tạo một nhiệm vụ (công việc cần thực hiện)
b. Tạo một contact (thông tin liên hệ)
c. Công dụng của TO-DO BAR
d. Ưu tiên theo dõi email bằng cờ
e. Thay đổi các mục trong TO-DO BAR
f. Đánh dấu các nhiệm vụ đã hoàn tất
g. Cách tắt, mở TO-DO BAR
i. Sắp xếp hộp thư bằng màu sắc
h. Tô màu cho những Email quan trọng
j. Đánh dấu các Email bằng thẻ màu Categories
k. Tạo các thư mục chuyên nghiệp
l. Cách tạo thư mục
m. Di chuyển các email vào thư mục vừa tạo
n. Di chuyển các Email vào thư mục bằng lệnh
o. Xóa các thư mục chứa Email
p. Tìm Email một cách nhanh chóng
q. Tìm Email nhanh với công cụ Instant Search
3. Tạo chữ ký ấn tượng
a. Đưa hình ảnh vào chữ ký
b. Đưa Business Card vào chữ ký
 
4. Thêm RSS vào Outlook
Thêm RSS vào Outlook
 
Word 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Excel 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
PowerPoint 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Hỗ trợ trực tuyến
Trang hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
 

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft