Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Các sản phẩm khác

MS Office PowerPoint 2007

Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
Biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
Thêm âm thanh hoặc lời thoại
Định dạng bài thuyết trình
Chuẩn bị thuyết trình
 
 
Thêm âm thanh hoặc lời thoại
1.Chơi một file âm thanh
g. Cài đặt phương thức kích hoạt (trigger) âm thanh trên slide
 
Bạn đã biết một số cách bắt đầu âm thanh trong slide và đây là một cách thay đổi vui vui là thay đổi biểu tượng âm thanh (trigger).  
 
 
 
1. Biểu tượng âm thanh được chèn vào slide.
2. Trong cửa sổ tác vụ Custom Animation, chọn nút mũi tên trong Sound Effect và sau đó chọn Timing trên trình đơn.
 
3. Trong hộp thoại Play Sound, dưới Triggers, chọn Start effect on click of.
 
4. Chọn mũi tên và chọn biểu tượng âm thanh khác thay thế cho cái loa. Ví dụ bạn chọn Right Arrow 6.
 
Những bài viết khác: 
a. Chèn âm thanh bằng cách sử dụng tab Insert
b. Chèn âm thanh bằng cách sử dụng Slide Placeholder
c. Bắt đầu chơi âm thanh
d. Chơi âm thanh trên Slide
e. Thiết lập thời gian cho âm thanh ngừng
f. Thay đổi cách âm thanh bắt đầu
g. Cài đặt phương thức kích hoạt (trigger) âm thanh trên slide
h. File âm thanh của bạn liên kết hay được nhúng
i. Làm thế nào để thực hiện các file liên kết
 
 
Tính năng sản phẩm  
Những tính năng mới nhất của Microsoft Office 2007  
Hỗ trợ trực tuyến
Trang thông tin hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Office Word 2007
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Office Excel 2007
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft