Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo

MS Office PowerPoint 2007

Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
Biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
Thêm âm thanh hoặc lời thoại
Định dạng bài thuyết trình
Chuẩn bị thuyết trình
Phim hướng dẫn
 
 
Cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
1. Sử dụng hiệu ứng đồ họa với SmartArt
a. Tạo đồ họa SmartArt
b. Blank Graphic: Phương pháp thứ nhất
c. Blank Graphic: Phương pháp thứ hai
d. Thêm nội dung text vào đồ họa
e. Cách thể hiện nội dung văn bản (text) vào các hình đồ họa
f. Sử dụng thử một số layout khác nhau
2. Tạo trình diễn chuyên nghiệp với slide đồ họa
 
a. Chủ đề bài thuyết trình: kiến thức căn bản về mẫu slide
b. Mẫu SmartArt: Ví dụ 1
c. Mẫu SmartArt: Ví dụ 2
d. Thay đổi màu sắc cho mẫu (style)
e. Tìm hiểu thêm về shape (hình dạng)
f. Tìm hiểu thêm về mẫu cho văn bản (text style)
g. Cập nhật một biểu đồ cũ
 
 
Word 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Excel 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Outlook 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Hỗ trợ trực tuyến
Trang hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft