Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Các sản phẩm khác

MS Office PowerPoint 2007

Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
Biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
Thêm âm thanh hoặc lời thoại
Định dạng bài thuyết trình
Chuẩn bị thuyết trình
 
 
Thay đổi định dạng bài thuyết trình
1. Cá nhân hóa định dạng bài thuyết trình
e. Thay đổi màu nền của slide
 
 
1. Theme với tên gọi Flow với màu nền mặc định.
 
2. Kiểu màu nền có màu sắc đồng nhất.
 
3. Hình nền của bề mặt gỗ.
 
Sau khi tùy biến màu sắc, thì cũng nên thêm màu nền cho slide. Thực ra, tất cả slide đều có màu nền, còn slide mặc định có màu nền là màu trắng. Để thay đổi màu nền, chọn nút Background Styles trên tab Design. Kiểu nền được xác định bởi theme, khi theme thay đổi, thì mẫu màu nền trong thư viện cũng thay đổi.
 
Những bài viết khác: 
a. Chọn theme để phục vụ cho định dạng thuyết trình của bạn
b. Các thành phần của một theme
c. Thay đổi hoặc tùy biến theme
d. Tùy biến màu sắc theme
e. Thay đổi màu nền của slide
f. Sử dụng một hình ảnh làm hình nền cho slide
g. Làm mờ ảnh nền của slide
h. Lưu trữ file với một theme mới
 
Tính năng sản phẩm  
Những tính năng mới nhất của Microsoft Office 2007  
Hỗ trợ trực tuyến
Trang thông tin hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Office Word 2007
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Office Excel 2007
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft