Windows 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo

MS Office PowerPoint 2007

Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
Biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
Thêm âm thanh hoặc lời thoại
Định dạng bài thuyết trình
Chuẩn bị thuyết trình
Phim hướng dẫn
 
 
Chuẩn bị thuyết trình
Bảo vệ, in ấn và chuẩn bị sẵn sàng cho bài thuyết trình
a. Kiểm chứng, in ấn và chuẩn bị thuyết trình
b. Duyệt lại trên máy tính
c. Kiểm tra ngữ pháp và những bình luận (comment) trên slide
d. In ấn tài liệu
e. In ấn ghi chú
f. Thêm nội dung footer trong tài liệu handout và tài liệu notes
g. Chọn màu sắc để in ấn
h. Đóng gói bài thuyết trình
 
Word 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Excel 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Outlook 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Hỗ trợ trực tuyến
Trang hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft