Office
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo

MS Office PowerPoint 2007

Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
Biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
Thêm âm thanh hoặc lời thoại
Định dạng bài thuyết trình
Chuẩn bị thuyết trình
Phim hướng dẫn
 
(*) Do tốc độ đường truyền nên có thể bạn sẽ nhìn thấy một trang trắng trước khi đoạn phim tải xong.
 Bài 1: Tổng quan giao diện PowerPoint 2007
  Bài 2: Tạo một trình diễn dựa trên một trình diễn đang có
  Bài 3: Tạo một trình diễn sử dụng một mẫu dựng sẵn
  Bài 4: Tự thiết kế một trình diễn
Các thao tác với tập tin và thư mục:
  Bài 5: Lưu một tập tin trình diễn
 Bài 6: Mở một tập tin trình diễn
  Bài 7: Thao tác cơ bản với các đối tượng trên Slide
  Bài 8: Chèn thêm Slide
 Bài 9: Nhân bản các Slide trong trình diễn
Di chuyển và sao chép các Slide giữa các trình diễn:
 Bài 10: Thao tác xoá bỏ một Slide
  Bài 11: Sắp xếp lại các Slide
 Bài 12: Làm ẩn và hiện Slide
  Bài 13: Sử dụng Slide master
Tạo các hiệu ứng phối màu và màu nền:
 Bài 14: Áp dụng một hiệu ứng phối màu dựng sẵn
 Bài 15: Tạo một hiệu ứng phối màu
  Bài 16: Áp dụng một màu nền
 Bài 17: Áp dụng hiệu ứng Gradient cho màu nền
 Bài 18: Áp dụng hiệu ứng Texture cho màu nền
  Bài 19: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh cho nền
Thêm văn bản vào Slide và định dạng văn bản:
  Bài 20: Thêm văn bản vào Slide
 Bài 21: Sử dụng hộp thoại Font định dạng văn bản
  Bài 22: Thao tác chèn hình ảnh
 Bài 23: Tạo các hiệu ứng cho chữ
 Bài 24: Thiết lập khoảng cách dòng
  Bài 25: Sử dụng bullets
  Bài 26: Sử dụng chức năng đánh số đầu dòng
  Bài 27: Thêm các Word Art
  Bài 28: Chèn và vẽ các hình trên Slide
  Bài 29: Thêm các Clip Art vào Slide
  Bài 30: Thêm các đồ thị vào Slide
  Bài 31: Thêm các bảng biểu vào Slide
  Bài 32: Thêm sơ đồ hình cây (Smart Art) vào Slide
  Bài 33: Chèn hình ảnh từ ngoài vào Slide
  Bài 34: Thực hiện hiệu chỉnh hình ảnh
  Bài 35: Tạo Album ảnh
  Bài 36: Chèn tập tin âm thanh Audio
  Bài 37: Chèn tập tin phim Video
  Bài 38: Thiết lập các hiệu ứng chuyển Slide
  Bài 39: Tạo và sử dụng các hiệu ứng hoạt hình
  Bài 40: Sử dụng các nút tác động trên Slide
  Bài 41: Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang khi in
 
 
Word 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Excel 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Outlook 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Hỗ trợ trực tuyến
Trang hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft