Office
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
 
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Trang chính sản phẩm Office Office 2007 Office 2003 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Office Online Bảng giá tham khảo

Microsoft Office Word 2007

Làm quen với Microsoft 2007
Làm quen với giao diện
Sử dụng biểu mẫu
Cách trình bày thông tin
Ghi chú và Chỉnh sửa tài liệu
Tác động cuối cùng cho tài liệu
Sử dụng Mail Merge
Những kỹ năng cơ bản
Phim hướng dẫn
 
(*) Do tốc độ đường truyền nên có thể bạn sẽ nhìn thấy một trang trắng trước khi đoạn phim tải xong.
 Bài 1: Tạo mới một trang văn bản
  Bài 2: Mở một trang văn bản có sẵn
  Bài 3: Lưu một trang văn bản đã soạn thảo
  Bài 4: Định dạng Font trên Word
  Bài 5: Thực hiện nhập văn bản trên Word
 Bài 6: Chọn khối văn bản và thao tác trên khối
  Bài 7: Chế độ hiển thị văn bản trong Word
  Bài 8: Định dạng Font chữ
 Bài 9: Định dạng đoạn văn bản
 Bài 10: Định dạng cột
  Bài 11: Định dạng Tab
 Bài 12: Định dạng số
  Bài 13: Định dạng màu nền và ký tự
 Bài 14: Định dạng nền cho trang văn bản
 Bài 15: Drop Cap
  Bài 16: Tạo viền quanh trang văn bản
 Bài 17: Watermark
 Bài 18: Tạo tiêu đề trên và dưới cho trang văn bản
  Bài 19: Đánh số thứ tự cho trang văn bản
  Bài 20: Chèn các ký tự đặc biệt
 Bài 21: Thao tác chèn Clip Art
  Bài 22: Thao tác chèn hình ảnh
 Bài 23: Xoay và di chuyển Clip Art, hình ảnh 
 Bài 24: Hiệu chỉnh độ sáng, tông màu, tương phản, nén hình ảnh . . .
  Bài 25: Lồng khung và hiệu ứng Clip Art, hình ảnh
  Bài 26: Vị trí hiển thị của Clip Art và hình ảnh
  Bài 27: Chèn và hiệu chỉnh hình vẽ
  Bài 28: Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ
  Bài 29: Chèn và hiệu chỉnh biểu đồ
  Bài 30: Chèn và hiệu chỉnh Word Art
  Bài 31: Tạo và hiệu chỉnh Textbox
  Bài 32: Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học
  Bài 33: Thao tác tạo bảng
  Bài 34: Các thao tác trên bảng
  Bài 35: Thao tác chỉnh sửa bảng biểu
  Bài 36: Định dạng đường viền và nền cho bảng
  Bài 37: Thiết lập chức năng Auto Correct
  Bài 38: Tạo ghi chú cho tài liệu
  Bài 39: Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế
 
 
Excel 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
PowerPoint 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Outlook 2007
Tài liệu hướng dẫn
Phim hướng dẫn
Hỗ trợ trực tuyến
Trang hỗ trợ dành cho sản phẩm Microsoft Office 2007
Phần mềm Microsoft chính hãng
Kiểm tra và xác nhận ngay bây giờ
 

©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft