Server and Tools 
 
Việt Nam |
 
 
Tìm kiếm với
Trang chủ Sản phẩm  Đối tác & Đại lý  Cập nhật & Bảo mật  Đào tạo Hỗ trợ   
Windows Server 2008 SQL Server 2008 Microsoft Forefront Cơ sở hạ tầng cốt lõi - Core IO Xác nhận Phần mềm Chính hãng
     
 

Microsoft Windows Server 2008 là hệ điều hành Windows Server tiên tiến nhất cho đến giờ phút này; nó được thiết kế là để trợ lực cho các mạng, ứng dụng, dịch vụ Web thuộc thế hệ kế tiếp. Với Windows Server 2008, quý vị có thể phát triển, chuyển giao, quản lý các ứng dụng và giao diện tương tác phong phú, bảo đảm một cơ sở hạ tầng mạng vững chắc, tăng cường hiệu quả và giá trị công nghệ trong tổ chức của quý vị. 

Windows Server 2008 dựa vào thành quả và ưu điểm của các phiên bản Windows Server trước đây, nhưng vẫn cung cấp nhiều chức năng mới, thật sự có giá trị, cùng nhiều cải tiến hữu hiệu cho hệ điều hành cơ sở. Các công cụ mới về Web, công nghệ ảo hoá, cải tiến về mức độ bảo mật cùng với các tiện ích về quản lý không những góp phần tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí, mà còn đặt nền móng vững chắc cho cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin của quý vị.

<< Xem chi tiết >> 
 
 

Microsoft SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng dữ liệu thông minh, hiệu suất cao và đáng tin cậy để chạy những ứng dụng quan trọng nhất, giảm thời gian và chi phí của việc phát triển và quản lý các ứng dụng, và chuyển giao sự thấu hiểu để hành động cho toàn tổ chức.

Đáng tin cậy
Chạy các ứng dụng nghiệp vụ quan trọng trên một nền tảng có khả năng nâng cấp, đáng tin cậy và bảo mật.

Hiệu suất cao
Giảm chi phí quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu đồng thời hợp lý hoá việc phát triển ứng dụng dữ liệu.

Thông minh
Áp dụng Trí thông minh Nghiệp vụ (Business Intelligence) cho cả tổ chức..

<< Xem chi tiết >> 
 
 

Tối ưu hóa hạ tầng Công nghệ thông tin (Core Infrastructure Optimization) là một mô hình đã được chứng minh là có thể giúp hệ thống Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp tăng tốc độ, an toàn hơn và dễ quản lý hơn trong khi đó lại giảm tổng chi phí cần chi cho Công nghệ thông tin và sử dụng các tài nguyên một cách tốt hơn. Và như vậy, chiến lược CNN thông tin của doanh nghiệp sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Mô hình tối ưu hóa hạ tầng Công nghệ thông tin hướng tới một số tính năng chủ chốt dưới đây của Công nghệ thông tin:
+ Quản lý các đặc điểm nhận dạng và truy cập
+ Quản lý máy chủ và các thiết bị khác
+ Vấn đề bảo mật và mạng lưới
+ Phục hồi và bảo vệ dữ liệu
+ Quá trình IT và bảo mật

<< Xem chi tiết >> 
 
 
   

©2014 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft