Giá cả
     

Mô hình cấp phép của Microsoft Windows Server 2008 bao gồm một giấy phép hệ điều hành cho máy chủ và các Giấy phép truy cập cho máy trạm (CAL) tăng dần. Microsoft đưa ra nhiều tùy chọn cấp phép linh hoạt để cho phép khách hàng mở rộng chi phí của mình liên quan tới việc sử dụng, bao gồm nhiều loại giấy phép CAL nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. 

Cùng với các đặc tính và tính năng nâng cao, Windows Server 2008 cũng tăng giá lên khoảng 1% so với bản Windows Server 2003 R2. Bảng dưới đây cung cấp thông tin hướng dẫn về mức giá bán lẻ tính giá ước lượng cho các bản Windows Server 2008 tại Mỹ và Canada, theo dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu năm 2008

Giấy phép Hệ điều hành cho
máy chủ

Giá U.S.*

Mô tả

Windows Server 2008 Standard

$999

Hiện có trong các phiên bản 32-bit và 64-bit. Bao gồm 5 giấy phép CAL (Cho người dùng hoặc cho thiết bị, được lựa chọn sau khi mua).

Windows Server 2008 Standard

$1,199

Hiện có trong các phiên bản 32-bit và 64-bit. Bao gồm 10 giấy phép CAL (Cho người dùng hoặc cho thiết bị, được lựa chọn sau khi mua).

Windows Server 2008 Enterprise

$3,999

Hiện có trong các phiên bản 32-bit và 64-bit. Bao gồm 25 giấy phép CAL (Cho người dùng hoặc cho thiết bị, được lựa chọn sau khi mua).

Windows Server 2008 Datacenter Edition (Bản dành cho các trung tâm dữ liệu)

$2,999

Hiện có trong các phiên bản 32-bit và 64-bit. Không yêu cầu giấy phép CAL. Được cấp phép theo mỗi CPU.

Windows Server 2008 cho các hệ thống vi xử lý Itanium

$2,999

Chỉ có trong phiên bản Itanium

Windows Web Server 2008 (Bản dành cho ứng dụng Web)

$469

Là sản phẩm chỉ dành cho Máy chủ phục vụ Web**, không yêu cầu giấy phép CAL. Hiện đã có trong các phiên bản 32-bit và 64-bit.

 

Licensing Overview
Learn about licensing Windows Server 2008.

 

 

 

 

Các giấy phép truy cập cho
máy trạm

Giá U.S*

Mô tả

Windows Server 2008, Gói có 5 giấy phép CAL

$199

Thêm 5 giấy phép CAL cho Windows Server 2008 (Cho người dùng hoặc cho thiết bị, được lựa chọn khi mua)

Windows Server 2008, Gói có 20 giấy phép CAL

$799

Thêm 20 giấy phép CAL cho Windows Server 2008 (Cho người dùng hoặc cho thiết bị, được lựa chọn khi mua)

Windows Server 2008, Gói có 5 giấy phép TS CAL

$749

Thêm 5 giấy phép CAL Terminal Server cho Windows Server 2008 (Cho người dùng hoặc cho thiết bị, được lựa chọn khi mua)

Windows Server 2008, TS Gói có 20 giấy phép CAL

$2,979

Thêm 20 giấy phép CAL Terminal Server cho Windows Server 2008 (Cho người dùng hoặc cho thiết bị, được lựa chọn khi mua)


Các giấy phép Connector

Giá U.S. *

Mô tả

Windows Server 2008, Giấy phép External Connector

$1,999***

Thêm tùy chọn giấy phép máy chủ cho Người dùng bên ngoài truy cập tới Terminal Server của Windows Server 2008 software.

Windows Server 2008, Giấy phép External Connector cho Terminal Server

$7,999***

Thêm tùy chọn giấy phép máy chủ cho Người dùng bên ngoài truy cập tới Terminal Server của Windows Server 2008 software

* Các mức giá trong trang này được chào theo đô-la Mỹ và phản ánh việc tính giá khi mua trong phạm vi nước Mỹ và Canada. Các mức giá nêu trên là giá ước tính; và đại lý bán lẻ có thể tính khác đi. Để tìm trang web của Microsoft cho nước/khu vực của bạn, hãy truy cập tới Worldwide sites page.

** Được thiết kế riêng để phát triển và phát triển các trang, dịch vụ Web giao diện Internet.

*** Sản phẩm này chỉ có thông qua các chương trình cấp phép theo số lượng lớn. Hãy liên hệ với đại lý bán lẻ của bạn để có thêm thông tin về cách thức mua, hoặc xem lại Các tùy chọn Cấp phép theo số lượng lớn của bạn.

Windows Server 2008 không bao gồm Hyper V™
Mặc dù công nghệ mới dựa trên hypervisor, Hyper-V™, là đặc tính then chốt của hệ điều hành lõi Windows Server 2008, nhưng Microsoft vẫn sẽ cung cấp cho khách hàng lựa chọn triển khai Windows Server 2008 mà không chứa công nghệ này. Các giấy phépp của bản Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, và Windows Server 2008 Datacenter không chứa Hyper-V™ sẽ có với mức giá bán lẻ giảm hơn một chút so với các bản tương ứng đầy đủ.

Để có thêm thông tin
Hãy tìm giải pháp kinh tế nhất cho tổ chức của mình. Tìm thêm thông tin về cấp phép cho Windows Server 2008

Để nhận tư vấn về cấu hình cho các sản phẩm, chương trình và tùy chọn giá cả, hãy truy cập tới trang web Microsoft Product Licensing Advisor (Nhà tư vấn về chính sách cấp phép cho các sản phẩm Microsoft).

 
 


Cách thức mua

1 Cấp phép

1 Giá cả

2 Các tùy chọn mua hàng


 
 
 
 
 

©2016 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư
Microsoft